Vyšetření žlučových cest (ERCP)

ERCP je zkratkou pro vyšetření zvaném jako endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie.

Vyšetření žlučových cest (ERCP)

Týká se části těla

Jedná se o vyšetřovací a současně léčebnou metodu různých chorob žlučových cest a slinivky břišní a může se používat i k celé řadě menších léčebných zákroků. ERCP je v podstatě kombinací fibroskopického (endoskopického) a radiologického vyšetření, které má velký význam v oboru gastroenterologie.

Jak fibroskop vypadá a jak pracuje

K ERCP vyšetření je používán fibroskop a rentgenový přístroj. Fibroskop sestává z ohebného nebo pevného tubusu, osvětlovacího systému a procesoru. Při ERCP vyšetření se fibroskop zavádí ústy do oblasti sestupu duodena (dvanáctníku), kde se nalézá ústí žlučových cest a vývod slinivky břišní. RTG přístroj zase pracuje v režimu skiaskopie, což znamená, že oblast vyšetřovaná fibroskopem se prohlíží také rentgenovým zářením. Rentgenové záření je následně zpracováno počítačem a následně se zobrazí na monitoru.

Kdy se ERCP vyšetření doporučuje

Lékař toto vyšetření většinou doporučuje při podezření na neprůchodnost žlučových cest, která časot bývá při výskytu žlučových kamenů, určitých typů žloutenky, zánětů žlučníku a při podezření na přítomnost nádoru ve žlučových cestách. Toto vyšetření se používá i u zánětů pankreatu.

Průběh vyšetření

Před fibroskopickém vyšetřením sestra aplikuje do dutiny ústní a krku pacienta lokální znecitlivění ve spreji a intravenózně i uklidňující přípravek. Poté lékař vloží mezi horní a dolní čelist speciální kroužek, který ochrání chrup, jazyk a rovněž i přístroj. Ten se postupně zavede do jícnu, žaludku a dvanáctníku, kde lékař vyhledá vyústění žlučových cest a slinivky břišní. Vstříknutím kontrastní látky se vývodné cesty zobrazí velmi důkladně a tak může být provedena i RTG diagnostika a dokumentace. Vyšetření trvá 15 až 20 minut.

Dalším eventuálním vyšetřením může být tzv. mechanická litotrypse rázovou vlnou, což je časově velmi náročný výkon, který dobu trvání základního ERCP vyšetření značně prodlužuje. Doba tohoto výkonu závisí nejen na jeho technické obtížnosti, ale i na tvrdosti, velikosti a množství žlučových kamenů.

Výhody a nevýhody ERCP

Výhody 

ERCP může být do značné míry nahrazeno ultrazvukem nebo CT břicha, protože choroby žlučových cest a slinivky lze těmito vyšetřeními velmi dobře rozpoznat. Avšak jedině ERCP umožňuje provést i biopsii z těchto oblastí a žlučové cesty zcela uvolnit.

Nevýhody (možné komplikace vyšetření)

Vyšetření může být občas nepříjemné, avšak díky tlumící injekci si na něj pacient nemusí vůbec pamatovat. Mezi další nevýhody tohoto vyšetření patří kromě jiného i to, že během jeho provedení může dojít k poranění žlučových cest, ke krvácení ze žlučových cest do trávicího traktu a také k podráždění slinivky břišní, které je ve vzácných případech velmi nebezpečné, neboť může přejít až v akutní zánět slinivky.

Co lékařům vyšetření ukáže?

Toto invazivní vyšetření dokáže lékařům poskytnout informace o stavu žlučových cest a vývodů pankreatu. Na pořízených rentgenových snímcích bývají jasně patrná různá zúžení nebo i úplná neprůchodnost některých jejich částí, které mohou být kromě jiného způsobeny i nádorem žlučových cest nebo pankreatu. V současnosti je ERCP prováděno především s terapeutickým cílem.

Kdy bude znám výsledek?

Předběžný výsledek vyšetření vám lékař oznámí chvíli po výkonu. Podrobný nález vám sdělí ošetřující lékař, který vás na ERCP vyšetření odesílal.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování