Aplikace botulotoxinu

Již v 19. stoletím se začalo spekulovat o možném toxinu v potravinách, který může za mnoho onemocnění a záhadná úmrtí. Postupem času se přišlo na to, že za těmito záhadami stojí právě toxin, který je obsažený v klobásách a uzeninách. Příčinou byla skutečnost, že neexistovala sterilizace a konzervace, v takové podobě jako ji známe dnes. Nemoc, která je tímto jedem způsobena se nazývá botulismus (lat. botulus - klobása).

zvětšené rty

Botulotoxin, také nazývaný jako „zázračný jed“, je jedna z nejvíce jedovatých biologických látek, jedná se o neurotoxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Smrtelná dávka podaná nitrožilně je pouhých 1,3-2,1 ng/kg. Botulotoxin má více podtypů, které se dělí na typy od A po G. Nejvíce známý a probádaný je typ A, který je zároveň nejjedovatější. Velkým paradoxem je, že takto nebezpečný jed je v dnešní době využíván především v medicíně, jelikož má také terapeutické (léčebné účinky).

Využití a aplikace

V 50. letech minulého století se začaly objevovat první názory a výzkumy, které se domnívaly, že toxin může mít i prospěšné vlastnosti. Došlo se k závěru, že pokud je botulotoxin podaný v malé dávce, má velmi dobré výsledky u některých poruch. Jako první byl jed vyzkoušen na opicích, kde se snažil léčit šilhavost. Později byla tato metoda vyzkoušena i na lidech. Po výborných výsledcích byl jed zaveden pod známou značkou Botox na trh.

Často se botulotoxin používá pro léčbu již zmíněné šilhavosti, u zvýšeného svalového napětí (například po mozkové obrně), při bolestech hlavy, nadměrném slinění, ale také při poruchách s nadměrným pocením. Nejznámější je však jeho využití v estetické medicíně. Toto využití bylo objeveno náhodně, kdy si kanadská oční lékařka, která Botox používala u svých pacientů, všimla, že lidem mizí vrásky na čele a okolo očí. Tím byl výzkum zahájen v tomto oboru. V roce 2002 byl Botox schválen k používání v estetické medicíně, pro vyhlazování vrásek. Jedná se o stále velmi rozšířený trend pro omlazování obličeje.

Botulotoxin se do svalů a žláz dostává pomocí injekční jehly. Ta má v průměru 30 mm (pro srovnání, jehla při odběru krve má průměr 0,9-1,1 mm).

Nepříznivé účinky botulotoxinu

Jelikož je každý jedinec individuální, také reakce na podání botulotoxinu mohou být různé. Někteří lidé nemusí pociťovat vůbec žádné nepříznivé účinky. Mohou se však vyskytnou mírné problémy, jako bolest v místě vpichu, lokální otok, červené zbarvení, přechodná necitlivost, bolesti hlavy, malátnost nebo nevolnost. Nejobávanějšími vedlejšími účinky mohou být slabost s následným ochrnutím svalstva, potíže s polykáním, s mluvením a dýchací obtíže (zástava dechu byla v dávných dobách příčinou úmrtí). Asi u 3 % pacientů se může objevit pokles očních víček nebo obočí. Je to důsledek toho, že toxin rád migruje do obličejového svalstva. Dalším nežádoucím účinkem může být alergická reakce od mírných vyrážek až po závažné. Tyto nežádoucí účinky jsou většinou jen dočasné a rychle dochází k jejich ústupu. FDA (Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv) uvádí, že od roku 1989-2006 došlo pouze v USA k 44 úmrtím po aplikaci Botoxu. Jen ve dvou případech se však jednalo o vyhlazování vrásek.

Výhody aplikace

  • omlazení pleti, odstranění vrásek
  • řešení některých zdravotních problémů
  • rychlý účinek (výsledek i do 30 minut od aplikace)

Nevýhody aplikace

  • bolestivost
  • cena (ceny se pohybují v řadě tisíců)
  • krátkodobé působení (vyžaduje pravidelné návštěvy)
  • řada nežádoucích účinků
  • neřeší velmi hluboké vrásky

Závěrem

Botulotoxin je ve své podstatě přírodní látka, která by neměla tělu výrazně škodit. Bohužel se však pro člověka jedná o jednu z nejtoxičtějších látek. Aplikace toxinu vyžaduje zručného a zkušeného odborníka. Proto je vhodné si před aplikací o zařízení zjistit, co nejvíce informací. V mnoha zdravotních problémech může správně pomoci tam, kde je potřeba. Není však nutné ho přijímat do těla více než je nutné. Botulotoxin je dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Autor: Klára Šedová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara