Chirurgie

Chirurgie patří mezi základní lékařské obory, zabývá se diagnostikou a operačním řešením nemocí orgánů a částí těla, často se jedná o stavy akutní, neodkladné. Specialistou je chirurg.

Nemoci z oboru chirurgie

pletení a háčkování