Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii

Popis: Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
Kód diagnózy dle MKN-10: D683

Kapitola: III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
Skupina: D68 - Jiné vady koagulace

Podrobné informace o nemoci

Leidenská mutace

Závažné onemocnění, které postihuje 5 % evropské populace. Je zvláštní, že u osob žijících v Africe či Asii se toto onemocnění skoro nevyskytuje. Jedná se o jedno z nejčastějších genetických onemocnění srážení krve, které...

Hemofilie

Hemofilie je vrozené krvácivé onemocnění vázané na chromozom X. Ženy se nemohou touto nemocí nakazit, ale bývají přenašečkami. Porucha srážení krve je zde velice nepředvídatelná a díky špatné srážlivosti vznikají krvácivé...


pletení a háčkování