Delirium nevyvolané alkoholem ani psychoaktivními látkami

Popis: Delirium nevyvolané alkoholem ani psychoaktivními látkami
Kód diagnózy dle MKN-10: F05

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou F05

Počet hospitalizací s diagnózou F05

Podrobné informace o nemoci

Delirium tremens

Delirium tremens je nejčastější psychóza provázející alkoholismus. Je možné říci, že se jedná o „šílenství“ z nedostatku, nedodání alkoholu. Delirium tremens provází halucinace tělesné i smyslové. Fyzické...