Jiné delirium

Popis: Jiné delirium
Kód diagnózy dle MKN-10: F058

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F05 - Delirium‚ které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami

Podrobné informace o nemoci

Delirium tremens

Delirium tremens je nejčastější psychóza provázející alkoholismus. Je možné říci, že se jedná o „šílenství“ z nedostatku, nedodání alkoholu. Delirium tremens provází halucinace tělesné i smyslové. Fyzické...