Schizofrenie

Popis: Schizofrenie
Kód diagnózy dle MKN-10: F20

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou F20

Počet hospitalizací s diagnózou F20

Podrobné informace o nemoci

Schizofrenie

Schizofrenie je psychické onemocnění charakteristické narušeným vnímáním reality. V důsledku toho dochází k poruchám myšlení, vnímání, vůle a prožívání emocí. Název pochází ze slova schizma, což znamená rozštěpení....