Schizophrenia simplex

Popis: Schizophrenia simplex
Kód diagnózy dle MKN-10: F206

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F20 - Schizofrenie

Podrobné informace o nemoci

Schizofrenie

Schizofrenie je psychické onemocnění charakteristické narušeným vnímáním reality. V důsledku toho dochází k poruchám myšlení, vnímání, vůle a prožívání emocí. Název pochází ze slova schizma, což znamená rozštěpení....