Poruchy zorného pole

Popis: Poruchy zorného pole
Kód diagnózy dle MKN-10: H534

Kapitola: VII. Nemoci oka a očních adnex
Skupina: H53 - Poruchy vidění

Podrobné informace o nemoci

Rozmazané vidění

Rozmazané vidění znamená ztrátu ostrosti zraku, kdy jednotlivé předměty vypadají jako rozostřené a zamlžené. Rozmazaným viděním v podstatě trpíte, když nevidíte jasně ani při promnutí očí, a při pozorování určitého...

Dvojité vidění (diplopie)

Dvojité vidění je odborně označováno jako diplopie. Jedná se o simultánní vidění dvou obrazů jednoho objektu, kdy mohou být tyto obrazy posunuty vertikálně, horizontálně či nebo diagonálně navzájem k sobě.   Často jde...

Barvoslepost

Barvoslepost je porucha barevného vnímání, neboli porucha barvocitu, která v určité míře ovlivňuje zrak člověka a znemožňuje mu rozpoznávat konkrétní barvy. Odborně je barvoslepost označována jako daltonismus, která dostala své...

Výpadek zorného pole

Nepříjemné onemocnění, které má za příčiny tři základní diagnózy. Jedná se o náhlý uzávěr cév, které zásobují krví oči, dále se může jednat o zánětlivé změny na oku nebo se může jednat o odchlípení sítnice....

Tupozrakost

Tupozrakost je funkční vada, tedy porucha vedení a zpracování zrakového vjemu v mozku. Mozek a oko nespolupracují. Charakterizuje ji snížené vidění, které je nezávislé na dalších změnách a vadách na oku. Tupozrakost vzniká...