Typický flutter síní

Popis: Typický flutter síní
Kód diagnózy dle MKN-10: I483

Kapitola: IX. Nemoci oběhové soustavy
Skupina: I48 - Fibrilace a flutter síní

Podrobné informace o nemoci

Flutter síní

Flutter je označením pro nejčastější poruchu srdečního rytmu. Vzniká na základě abnormálního šíření srdečního vzruchu skrze srdeční předsíně. Tato porucha není většinou sama o sobě nebezpečná, ale někdy může způsobit...

Fibrilace síní

Fibrilace srdečních síní je závažnou poruchou rytmu (arytmií). Zároveň je velmi častá v naší populaci a její přítomnost se nadále zvyšuje. Může být dokonce příčinou mrtvice. Příčiny vzniku fibrilace síní Rozlišujeme...