Turnerův syndrom

Popis: Turnerův syndrom
Kód diagnózy dle MKN-10: Q96

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou Q96

Podrobné informace o nemoci

Turnerův syndrom

Genetické onemocnění, kterým trpí jen dívky. Jedná se o poruchu pohlavního chromozomu X, kdy úplně chybí. Vyskytuje se u 1 dívky z 2500 případů. Jedná se však o postižení, se kterým může dívka žít plnohodnotný život jen...