Turnerův syndrom NS

Popis: Turnerův syndrom NS
Kód diagnózy dle MKN-10: Q969

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q96 - Turnerův syndrom

Podrobné informace o nemoci

Turnerův syndrom

Genetické onemocnění, kterým trpí jen dívky. Jedná se o poruchu pohlavního chromozomu X, kdy úplně chybí. Vyskytuje se u 1 dívky z 2500 případů. Jedná se však o postižení, se kterým může dívka žít plnohodnotný život jen...