Stáří - senilita

Popis: Stáří - senilita
Kód diagnózy dle MKN-10: R54

Kapitola: XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Počet úmrtí s diagnózou R54 

comments powered by Disqus