Pozorování pro podezření na tuberkulózu

Popis: Pozorování pro podezření na tuberkulózu
Kód diagnózy dle MKN-10: Z030

Kapitola: XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Skupina: Z03 - Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy

Podrobné informace o nemoci

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...