Kontakt s tuberkulózou a expozice

Popis: Kontakt s tuberkulózou a expozice
Kód diagnózy dle MKN-10: Z201

Kapitola: XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Skupina: Z20 - Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice

Podrobné informace o nemoci

Vzteklina

Vzteklina neboli rabies patří mezi akutní virová onemocnění centrálního nervového systému. Může být infikováno zvíře i člověk. Přenos viru se děje pomocí slin, které se dostanou do otevřené rány. Lidé jsou nejčastěji...

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...