Jak se v těle tvoří moč

V lidském těle se stále tvoří různé odpadní látky pro člověka škodlivé nebo nepoužitelné. Naše tělo zpracuje každý den vše, co mu dáme i nedáme. Jedná se o potravu, nápoje, léky, ostatní látky z vnějšího prostředí, ale také o látky sobě vlastní. Organismus se musí pravidelně odpadů látkové výměny zbavovat, aby nedošlo k poruše vnitřního prostředí organismu a jeho rozvratu.

Tvorba moči v ledvině

K vylučování těchto látek slouží zásadním způsobem vylučovací soustava, která je odstraňuje v podobě moči. Vylučovací soustava je tvořena ledvinami a močovody. Moč, která se tvoří v ledvinách protéká skrz močovody do močového měchýře a z něj do močové trubice.

Ledviny

Nejvýznamnějším orgánem, který se na této očistě podílí zásadním způsobem, jsou ledviny. Ledviny a močovody dokážou z těla vylučovat zplodiny látkové přeměny, soli, vodu, hormony, vitaminy a různé škodliviny. Ledviny současně usměrňují objem vody a obsah solí v těle. Ledviny mají funkci filtru, kterým protéká krev plná odpadních látek. Z ledvin poté vytéká očištěná krev a moč, což je tekutina obsahující odpadní látky a nadbytečnou vodu. Z ledviny se moč shromažďuje v ledvinné pánvičce a z ní se močovými cestami dostává do močového měchýře. Ledviny jsou párový orgán mající fazolovitý tvar. Měří cca 12 cm, šířku mají asi 6 cm a váží kolem 150 g. Nachází sepo stranách bederní páteře v tukovém obalu, a ten je chrání před mechanickými otřesy a nízkými teplotami. Povrch ledvin je tvořen světlejší kůrou, pod kterou je tmavší dřeň.

Filtrace

Filtrace je ve své podstatě propouštění vody a odpadních látek, které jsou rozpustné ve vodě mezi stěny ledvinného pohárku. Za den se tak vytvoří přibližně 150 až 170 litrů filtrátu, který je nazýván prvotní močí. Filtrát se částečně vstřebá zpět a konečný objem vylučované moči činí cca 1,5 litru.

Močové cesty

Úkolem močových cest je odvádět moč z ledvin a z těla ven. Jsou tvořeny močovody, močovým měchýřem a močovou trubicí. Skrze močovody odtéká moč z ledvin do močového měchýře, což je dutý svalový orgán, ve kterém se moč hromadí. Močový měchýř je schopný pojmout až 700 ml moči. Z močového měchýře pak vede močová trubice ústící na povrch těla.

Jak se moč tvoří

Moč je vlastně voda obsahující odpadní látky, kterými jsou především soli a močoviny. Vytváří se v ledvinách pomocí filtrace krve. Krev je filtrována přes vlásečnicovou stěnu glomerulu, a nejprve se tvoří tzv. primární neboli prvotní moč (viz výše). Tato primární moč potom odtéká do kanálků . Zde se vstřebává zpět do krve podstatná část vody a látek z primární moči. A tak vzniká definitivní moč, které se každý den vytvoří přibližně 1–1,5 litru.

Složení moči

Moč je složena hlavně z vody a v ní jsou rozpuštěné látky, kterými jsou především močovina a chlorid sodný. Ve zdravé moči není žádný cukr. Během 24 hodin se v ledvinách vytvoří až 170 litrů primární moči, která se však pomocí antidiuretického hormonu (ADH) opět vstřebá, a tak má definitivní moč nakonec pouze 1,5 litru.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování