Léčba kmenovými buňkami

V současné době velice diskutované téma – kmenové buňky, mají velký potenciál pro léčbu mnoha onemocnění. Jde však o to, zda budou klinické výzkumy schopné pracovat a zda se léčba vůbec dostane do správy pojišťoven a tím i k nemocným. Zatím jsou kmenové buňky aplikovány jen vybraným lidem, kteří se účasní výzkumů.

Kmenové buňky

Některým kmenové buňky zachrání život, jiným vyléčí nemoc a jiným bohužel nezpůsobí vůbec nic. Také z tohoto důvodu je testování kmenových buněk běh na dlouhou trať, než se řekne, že je kmenová buňka opravdu vhodná na to a to onemocnění, čeká jí mnoho let výzkumů a testů.

Kmenové buňky se používají spíše na regeneraci a potlačení odumírání tkáně, než aby plně nahradili nefunkční tkáň. Nejedná se o náhradu nefunkční nebo zničené tkáně.

 

Co to jsou kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou speciální buňky, které se dokáží dělit (proliferace) a následně se přeměnit na jiný typ buněk. Tato schopnost tak dokáže vytvořit nové buňky a spravit tak poškozené části celého těla. Kmenová buňka se dělí na 4 základní typy:

 • Unipotentní – mohou se přeměnit na pouze jeden typ buněk, ale mohou se samy plně obnovit
 • Multipotentní – mohou se přeměnit na pouze stejné buňky nebo příbuzné jejich typu buněk
 • Pluripotentní – mohou se přeměnit na jakýkoliv typ buněk, ale nemohou vytvořit nového jedince
 • Totipotentní – mohou vytvořit celého nového jedince, stejně jako zygota (spojení pohlavních buněk)

Při dělení se používají 3 základní způsoby:

 • Symetrické dělení – obě nově vzniklé buňky jsou kmenové buňky (vzniká vyšší populace – množení)
 • Asymetrické dělení – jedna nová buňka je stále kmenová, druhá má již nový typ buňky, podle potřeby
 • Diferenciační – obě nové buňky mají nový fenotyp

Kmenové buňky se rozhodují náhodně, která buňka bude dělena symetricky a která diferenciačně.

Jak lékaři získávají kmenové buňky?

Opět zde existuje několik možných postupů, jak získat kmenové buňky, některé z nich se v České republice neaplikují, jiné jsou kriticky zavrhované, kvůli své etické stránce věci.

 • Mezenchymální kmenové buňky – kostní dřeň, pupečníková krev, tuková tkáň, placenta, bazální vrstva pokožky
 • Genové mutace
 • Terapeutické klonování – odebere se buňka od nemocného člověka, vpraví se do ženského vajíčka bez jádra (bez genetické informace), vytvoří se zárodek, z toho se vyjmou kmenové buňky, ty se následně kultivují a vpravují zpět do nemocného člověka.
 • Kmenové buňky z plodů po umělém přerušení těhotenství
 • Spojení embryonální kmenové buňky a normální lidské buňky
 • Nepoužitá embrya po oplození in vitro

Na jaké nemoci jsou vhodné?

Léčba kmenovými buňkami se neustále posouvá a co platí dnes nemusí platit zítra, nabízíme vám zde seznam onemocnění, na které se kmenové buňky používají a na které se v nejbližší době používat budou. Většina níže uvedených nemocí je však v počátečním stádiu výzkumu, zkouší se na malém % lidí a nebo je dostupná jen v zahraničí.

 • Ortopedie – poúrazové stavy kloubů, onemocnění kloubní chrupavky, poškození menisků, podpora hojení vazů, šlach, svalů a kostí
 • Revmatologie – revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc
 • Onkologie – akutní lymfoblastická leukemie, rakovina kostní dřeně s metastázami, neuroblastom, různé zhoubné nádory (žaludek)
 • Kardiologie – poškození srdečního svalu (infarkt myokardu), ischemické poškození dolních končetin
 • Neurologie – Parkinson, ochrnutí, Alzheimer, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, Huntingtonova choroba, dětská mozková obrna
 • Léčba autismu, popálenin nebo cukrovky

Nádorová kmenová buňka

Jedná se o buňku, která je schopná dělit se a vyskytuje se nejspíše u všech rakovin. Předpokládá se, že právě nádorová kmenová buňka je odolná vůči chemoterapii. Nádorové kmenové buňky tvoří jen malé % celkových nádorových buněk, liší se stavbou i vlastnostmi. Studie nádorových kmenových buněk by měla vést k cílené likvidaci těchto buněk a tím lepší léčbě celé rakoviny. Předpokládá se, že právě nádorové kmenové buňky vedou k rozšíření rakoviny a odolnosti vůči léčbě.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování