aplastická anemie

Anemie zútlumu kostní dřeně, která přestává vytvářet nejen červené krvinky, ale též leukocyty a trombocyty. Bývá důsledkem podání některých léků, působení chem. látek či ozáření apod. Kromě příznaků a. trpí postižený sníženou odolností proti infekcím a krvácivými poruchami. Kostní dřeň je chudá, v krvi je nízký počet retikulocytů, erytrocyty jsou obv. normální. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C15.378.071.085

Nemoci
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.071 - anemie
C15.378.071.085 - aplastická anemie
C15.378.071.141 - hemolytická anemie
C15.378.071.196 - hypochromní anemie
C15.378.071.252 - makrocytární anemie
C15.378.071.307 - anemie myeloftizická
C15.378.071.363 - anemie neonatální
C15.378.071.400 - anemie refraktérní
C15.378.071.419 - anémie sideroblastická
C15.378.071.750 - erytrocyty - aplaziečistá
C15.378.190.196 - aplastická anemie
C15.378.190.250 - nádory kostní dřeně
C15.378.190.625 - myelodysplastické syndromy
C15.378.190.636 - myeloproliferační poruchy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Autoimunitní hemolytická anémie

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) neboli chudokrevnost, je onemocnění, které řadíme mezi jiné autoimunitní nemoci. Příčiny vzniku nemoci Základní příčnou vzniku tohoto onemocnění je destrukce membrány erytrocytů...

Srpkovitá anémie

Srpkovitá anémie neboli chudokrevnost je známá také jako drepanocytóza nebo falciformní anémie. Jedná se o je autozomálně recesivní dědičné onemocnění, patřící do skupiny hemoglobinopatií. Projevuje se změnou tvaru červených...

Chudokrevnost

Chudokrevnost (Anémie) je onemocnění krve, kdy dochází k poruše tvorby hemoglobinu a tím i nižšímu výskytu červených krvinek. K projevům chudokrevnosti patří bledost, nízká výkonnost, jedinec je unavený, chce se mu co chvíli...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování