bilirubin

Žluč pigment, který je produkt rozkladu hemu.

Kód deskriptoru: D03.383.129.578.840.249.184

Chemikálie a léčiva
D03.383.129 - azoly
D03.383.129.578 - pyrroly
D03.383.129.578.840 - tetrapyrroly
D03.383.129.578.840.249 - žlučové pigmenty
D03.383.129.578.840.249.184 - bilirubin
D03.383.129.578.840.249.184.200 - biliverdin
D03.383.129.578.840.249.727 - urobilin
D03.383.129.578.840.249.852 - urobilinogen
D03.549.909 - tetrapyrroly
D03.549.909.249 - žlučové pigmenty
D03.549.909.249.184 - bilirubin
D03.549.909.249.184.200 - biliverdin
D03.549.909.249.727 - urobilin
D03.549.909.249.852 - urobilinogen
D04.345.783 - tetrapyrroly
D04.345.783.249 - žlučové pigmenty
D04.345.783.249.184 - bilirubin
D04.345.783.249.184.200 - biliverdin
D04.345.783.249.727 - urobilin
D04.345.783.249.852 - urobilinogen
D23.767.193 - žlučové pigmenty
D23.767.193.184 - bilirubin
D23.767.193.184.200 - biliverdin
D23.767.193.727 - urobilin
D23.767.193.852 - urobilinogen

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování