fetální růstová retardace

Selhání plodu dosáhnout svého očekávaného růstu plodu v každém gestační věk.

Kód deskriptoru: C13.703.277.370

Nemoci
C13.703.277 - nemoci fétu
C13.703.277.030 - chorioamnionitida
C13.703.277.370 - fetální růstová retardace
C13.703.277.390 - fetální hypoxie
C13.703.277.570 - fétus - makrozomie
C13.703.277.677 - fétus - poruchy výživy
C13.703.277.785 - syndrom aspirace mekonia
C13.703.277.838 - pyelektázie
C16.300 - nemoci fétu
C16.300.030 - chorioamnionitida
C16.300.390 - fetální růstová retardace
C16.300.420 - fetální hypoxie
C16.300.570 - fétus - makrozomie
C16.300.895 - pyelektázie
C23.550.393 - poruchy růstu
C23.550.393.450 - fetální růstová retardace

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Podvýživa dětí

Hlavní příčinou podvýživy dětí je nedostatečný přísun živin nutných pro normální růst a vývoj. Děti různého věku však mohou trpět i nějakým onemocněním, které spočívá v poruše trávení a následném vstřebávání...

Fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom je vrozeným syndromem, kterému lze velmi snadno předejít, tj. omezit příjem alkoholu během těhotenství. Objevuje se tedy u dětí žen alkoholiček. Fetální alkoholový syndrom zahrnuje velké množství...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování