hemolytická nemoc novorozence

Onemocnění charakterizované abnormální přítomnost erytroblastu v oběhu plodu a novorozenců. Je to porucha v důsledku neslučitelnosti krevní skupina, jako je mateřské aloimunizace antigenem plodu RH faktory, které vedou k hemolýze erytrocytů, hemolytická anémie (chudokrevnost, hemolytické), generalizovaný edém (hydrops plodu), a těžké žloutenky u novorozenců.

Kód deskriptoru: C13.703.277.060

Nemoci
C13.703.277 - nemoci fétu
C13.703.277.030 - chorioamnionitida
C13.703.277.060 - hemolytická nemoc novorozence
C13.703.277.060.480 - hydrops fetalis
C13.703.277.390 - fetální hypoxie
C13.703.277.570 - fétus - makrozomie
C13.703.277.677 - fétus - poruchy výživy
C13.703.277.785 - syndrom aspirace mekonia
C13.703.277.838 - pyelektázie
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.120.413 - hemolytická nemoc novorozence
C15.378.120.413.480 - hydrops fetalis
C15.378.120.413.502 - kernikterus
C15.378.120.780 - Rh izoimunizace
C16.300 - nemoci fétu
C16.300.030 - chorioamnionitida
C16.300.060 - hemolytická nemoc novorozence
C16.300.060.480 - hydrops fetalis
C16.300.420 - fetální hypoxie
C16.300.570 - fétus - makrozomie
C16.300.895 - pyelektázie
C16.614.053 - anemie neonatální
C16.614.092 - asfyxie novorozenců
C16.614.131 - porodní poranění
C16.614.213 - cystická fibróza
C16.614.304 - hemolytická nemoc novorozence
C16.614.304.502 - kernikterus
C16.614.378 - pupeční kýla
C16.614.438 - hydroftalmus
C16.614.492 - ichtyóza
C16.614.521 - nemoci nedonošenců
C16.614.595 - Moebiův syndrom
C16.614.677 - ophthalmia neonatorum
C16.614.810 - sclerema neonatorum
C16.614.947 - Wolmanova nemoc
C20.188.413 - hemolytická nemoc novorozence
C20.188.413.480 - hydrops fetalis
C20.188.413.502 - kernikterus
C20.188.780 - Rh izoimunizace

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Podvýživa dětí

Hlavní příčinou podvýživy dětí je nedostatečný přísun živin nutných pro normální růst a vývoj. Děti různého věku však mohou trpět i nějakým onemocněním, které spočívá v poruše trávení a následném vstřebávání...

Achondroplazie

Achondroplazie je vzácné onemocnění kostí, které se vyznačuje extrémně malým vzrůstem člověka, a které je známo také jako tzv. trpasličí vrůst. Je to z důvodu krátkých nohou a rukou, přičemž hlava je ve srovnání...

Fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom je vrozeným syndromem, kterému lze velmi snadno předejít, tj. omezit příjem alkoholu během těhotenství. Objevuje se tedy u dětí žen alkoholiček. Fetální alkoholový syndrom zahrnuje velké množství...

Listerióza

Listerióza je bakteriální onemocnění, které nejčastěji postihuje těhotné ženy, novorozence a seniory. Proto je potřeba v těhotenství dbát na správnou životosprávu a vyvarovat se určitým druhům jídla, které si v tomto článku...

Cystická fibróza

Cystická fibróza je geneticky podmíněná nemoc, za kterou může defektní gen CFTR. Ten se nachází na 7. chromozomu a je zodpovědný za stav chloridových kanálů na buněčných membránách. Při poruše tohoto kanálu dochází...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování