krevní skupiny - inkompatibilita

Antigenní nesoulad mezi dárcem a příjemcem krve. Protilátky přítomné v séru příjemce mohou být směrovány proti antigenům v produktu dárců. Tento nesoulad může mít za následek transfúzní reakci, ve které, například, dárce krve hemolyzované. (Od Saunders Slovník & Encyklopedie laboratorní medicíny a technologie, 1984)

Kód deskriptoru: C15.378.120

Nemoci
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.071 - anemie
C15.378.100 - koagulopatie
C15.378.120 - krevní skupiny - inkompatibilita
C15.378.120.780 - Rh izoimunizace
C15.378.140 - trombocytopatie
C15.378.420 - hemoglobinopatie
C15.378.463 - hemoragické poruchy
C15.378.553 - poruchy leukocytů
C15.378.619 - methemoglobinémie
C15.378.700 - pancytopenie
C15.378.738 - polycytémie
C15.378.800 - preleukémie
C15.378.896 - sulfhemoglobinémie
C15.378.925 - trombofilie
C20.188 - krevní skupiny - inkompatibilita
C20.188.780 - Rh izoimunizace
C20.543 - alergie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Monocytóza

Monocytóza je stav, při němž dojde ke zvýšení počtu jednoho typu imunitních buněk, a to monocytů v periferní krvi nad danou fyziologickou hodnotu. Normálně tvoří monocyty v krvi 3‒8 % z celkového množství imunitních buněk....

Henochova-Schönleinova purpura

Henochova-Schönleinova purpura patří mezi vaskulitidy, tedy záněty, které postihují cévy. Purpura postihuje nejčastěji děti a adolescenty. Vzácně se může objevit i v dospělosti. Příčiny Za vznikem Henoch-Schönleinovy purpury...

Leidenská mutace

Závažné onemocnění, které postihuje 5 % evropské populace. Je zvláštní, že u osob žijících v Africe či Asii se toto onemocnění skoro nevyskytuje. Jedná se o jedno z nejčastějších genetických onemocnění srážení krve, které...

Anafylaktický šok

Velice diskutované téma především letošního léta, kdy byly přemnoženy vosy a alergické reakce byly na denní pořádku. Jak se účinně bránit alergické reakci? Co dělat jestliže ve vašem okolí někdo anafylaktický šok dostane?...

Hemofilie

Hemofilie je vrozené krvácivé onemocnění vázané na chromozom X. Ženy se nemohou touto nemocí nakazit, ale bývají přenašečkami. Porucha srážení krve je zde velice nepředvídatelná a díky špatné srážlivosti vznikají krvácivé...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování