hematom subdurální

Nahromadění krve v subdurální prostor mezi MATER DURA a arachnoidálních vrstvy mozkových plen. Tento stav se vyskytuje především na povrchu mozkové hemisféry, ale může se vyvinout do páteřního kanálu (hematom, subdurální, spinální). Subdurální hematom může být klasifikována jako akutní nebo chronické formy s okamžitým nebo zpožděným nástupem příznaků, resp. Symptomy mohou zahrnovat i ztrátu vědomí, závažné bolesti hlavy, a zhoršující se duševní stav.

Kód deskriptoru: C10.228.140.300.535.450.400

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.300.535 - intrakraniální hemoragie
C10.228.140.300.535.450 - intrakraniální hemoragie traumatická
C10.228.140.300.535.450.200 - mozek - hemoragie traumatická
C10.228.140.300.535.450.300 - hematom epidurální kraniální
C10.228.140.300.535.450.400 - hematom subdurální
C10.228.140.300.535.450.400.050 - hematom subdurální akutní
C10.228.140.300.535.450.400.120 - hematom subdurální chronický
C10.228.140.300.535.450.400.400 - hematom subdurální intrakraniální
C10.228.140.300.535.450.650 - subarachnoidální hemoragie traumatická
C10.900.300.837.150 - mozek - hemoragie traumatická
C10.900.300.837.300 - hematom epidurální kraniální
C10.900.300.837.600 - hematom subdurální
C10.900.300.837.600.050 - hematom subdurální akutní
C10.900.300.837.600.120 - hematom subdurální chronický
C10.900.300.837.600.400 - hematom subdurální intrakraniální
C14.907 - nemoci cév
C14.907.253.573 - intrakraniální hemoragie
C14.907.253.573.400.150 - mozek - hemoragie traumatická
C14.907.253.573.400.400 - hematom epidurální kraniální
C14.907.253.573.400.450 - hematom subdurální
C14.907.253.573.400.450.050 - hematom subdurální akutní
C14.907.253.573.400.450.120 - hematom subdurální chronický
C14.907.253.573.400.450.400 - hematom subdurální intrakraniální
C23.550.414 - hemoragie
C23.550.414.838 - hematom
C23.550.414.838.349 - hematom epidurální kraniální
C23.550.414.838.355 - hematom epidurální spinální
C23.550.414.838.700 - hematom subdurální
C23.550.414.838.700.100 - hematom subdurální akutní
C23.550.414.838.700.200 - hematom subdurální chronický
C23.550.414.838.700.400 - hematom subdurální intrakraniální
C23.550.414.838.700.700 - hematom subdurální spinální
C23.550.414.913 - intrakraniální hemoragie
C23.550.414.913.100 - přední mozek - hemoragie
C23.550.414.913.400 - hematom epidurální kraniální
C23.550.414.913.700 - hematom subdurální
C23.550.414.913.700.100 - hematom subdurální akutní
C23.550.414.913.700.200 - hematom subdurální chronický
C23.550.414.913.700.400 - hematom subdurální intrakraniální
C23.550.414.913.850 - subarachnoidální hemoragie
C26.260.616.600 - hematom subdurální
C26.260.616.600.050 - hematom subdurální akutní
C26.260.616.600.120 - hematom subdurální chronický
C26.915.300.490.150 - mozek - hemoragie traumatická
C26.915.300.490.400 - hematom epidurální kraniální
C26.915.300.490.450 - hematom subdurální
C26.915.300.490.450.050 - hematom subdurální akutní
C26.915.300.490.450.120 - hematom subdurální chronický
C26.915.300.490.450.400 - hematom subdurální intrakraniální

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...

Friedreichova ataxie

Friedreichova ataxie (FA) je vzácná genetická choroba, která ovlivňuje nervový systém a způsobuje problémy s pohybem. Ataxie byla poprvé popsána v roce 1863 Nikolausem Friedreichem, profesorem medicíny v Heidelbergu v Německu. Lidé...

Ramsay-Huntův syndrom

Ramsay-Huntův syndrom nebo také Ramsay-Hunt syndrom (lat. herpes zoster oticus) je virová infekce vyvolaná virem herpes zoster. Jedná se o specifický druh pásového oparu a o nemoc postihující vnitřní, střední a také zevní ucho,...

Rány a poranění

Rány dělíme na povrchní a hluboké. Dále můžeme rány rozdělit dle různých hledisek. Na základě délky trvání rozlišujeme rány akutní a chronické. Ke vzniku akutních ran dochází náhle ve zdravé tkáni a převážně bývají...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara