abstinenční syndrom

Fyziologické a psychologické symptomy spojené s odstoupením od užívání drogy po dlouhodobém podávání nebo návyku. Koncepce zahrnuje odstoupení od kouření či pití, stejně jako odstoupení od podávaného léku.

Kód deskriptoru: C25.775.835

Nemoci
C25.775.635 - marihuana - abúzus
C25.775.746 - psychózy toxické
C25.775.835 - abstinenční syndrom
Psychiatrie a psychologie
F03.900.635 - marihuana - abúzus
F03.900.746 - psychózy toxické
F03.900.825 - abstinenční syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Delirium tremens

Delirium tremens je nejčastější psychóza provázející alkoholismus. Je možné říci, že se jedná o „šílenství“ z nedostatku, nedodání alkoholu. Delirium tremens provází halucinace tělesné i smyslové. Fyzické...

Alkoholismus

Syndrom závislosti na alkoholu je definovaný jako změna na úrovní fyzické, chování, duševního života i myšlení a poznávání na podkladě příjmu alkoholu. Alkohol se stává ústředním bodem v alkoholikově životě. Hnacím...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


Jak posílit imunitu a odolnost?