talasémie alfa

Porucha alfa-řetězců. Podle počtu fungujících genů pro alfa-řetězec (normálně celkem dva páry, čili čtyři geny) existují formy s různou závažností. Nejzávažnější je mutace všech čtyř genů s výskytem hemoglobinu Bart, která je neslučitelná se životem. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C15.378.071.141.150.875.100

Nemoci
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.071 - anemie
C15.378.071.141 - hemolytická anemie
C15.378.071.141.150.875 - talasémie
C15.378.071.141.150.875.100 - talasémie alfa
C15.378.071.141.150.875.150 - talasémie beta
C15.378.071.141.150.875.575 - talasémie delta
C15.378.420 - hemoglobinopatie
C15.378.420.826 - talasémie
C15.378.420.826.100 - talasémie alfa
C15.378.420.826.100.350 - hydrops fetalis
C15.378.420.826.150 - talasémie beta
C15.378.420.826.200 - talasémie delta
C16.320.070.875 - talasémie
C16.320.070.875.100 - talasémie alfa
C16.320.070.875.150 - talasémie beta
C16.320.070.875.575 - talasémie delta
C16.320.365 - hemoglobinopatie
C16.320.365.826 - talasémie
C16.320.365.826.100 - talasémie alfa
C16.320.365.826.100.350 - hydrops fetalis
C16.320.365.826.150 - talasémie beta
C16.320.365.826.575 - talasémie delta

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Autoimunitní hemolytická anémie

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) neboli chudokrevnost, je onemocnění, které řadíme mezi jiné autoimunitní nemoci. Příčiny vzniku nemoci Základní příčnou vzniku tohoto onemocnění je destrukce membrány erytrocytů...

Srpkovitá anémie

Srpkovitá anémie neboli chudokrevnost je známá také jako drepanocytóza nebo falciformní anémie. Jedná se o je autozomálně recesivní dědičné onemocnění, patřící do skupiny hemoglobinopatií. Projevuje se změnou tvaru červených...

Chudokrevnost

Chudokrevnost (Anémie) je onemocnění krve, kdy dochází k poruše tvorby hemoglobinu a tím i nižšímu výskytu červených krvinek. K projevům chudokrevnosti patří bledost, nízká výkonnost, jedinec je unavený, chce se mu co chvíli...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování