nádory nervové pochvy

Nádory, které vyplývají z nervových pochev tvořených Schwannových buněk v periferním nervovém systému nebo oligodendrocytes v centrálním nervovém systému. Zhoubné nádory periferních nervů plášť, Neurofibrom, a neurilemom jsou relativně časté nádory v této kategorii.

Kód deskriptoru: C04.557.580.600

Nemoci
C04 - nádory
C04.557.580.520 - meningeom
C04.557.580.600 - nádory nervové pochvy
C04.557.580.600.580 - neurofibrom
C04.557.580.600.590 - neurofibrosarkom
C04.557.580.600.610 - neurom
C04.557.580.600.625 - neurothekom
C04.557.580.625 - neuroektodermové nádory
C10.551.775.500 - nádory nervové pochvy
C10.551.775.500.750 - neurofibrom
C10.668.829.725.500 - nádory nervové pochvy
C10.668.829.725.500.600 - neurofibrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování