parathormonu podobný hormon

Všudypřítomně vyjádřeno, vylučovaný protein s kostní resorpce a renální reabsorpci kalcia činností, které jsou podobné parathormonu. To necirkuluje v značným množstvím u zdravých jedinců, ale spíše uplatňuje své biologické činnosti na místní úrovni. Nadměrná exprese parathormonu v souvislosti s nádorovými buňkami proteinu vede k humorální calcemia malignity.

Kód deskriptoru: D06.472.699.591

Chemikálie a léčiva
D06.472 - hormony
D06.472.699 - peptidické hormony
D06.472.699.009 - aktiviny
D06.472.699.042 - adipokiny
D06.472.699.077 - adrenomedulin
D06.472.699.094 - angiotensiny
D06.472.699.100 - bombesin
D06.472.699.150 - kalcitonin
D06.472.699.280 - gastriny
D06.472.699.301 - ghrelin
D06.472.699.322 - gonadotropiny
D06.472.699.327 - hypotalamické hormony
D06.472.699.337 - inhibiny
D06.472.699.500 - motilin
D06.472.699.584 - natriuretické peptidy
D06.472.699.587 - pankreatické hormony
D06.472.699.590 - parathormon
D06.472.699.591 - parathormonu podobný hormon
D06.472.699.592 - peptid fí
D06.472.699.595 - peptid YY
D06.472.699.631 - hypofyzární hormony
D06.472.699.649 - placentární hormony
D06.472.699.715 - relaxin
D06.472.699.810 - sekretin
D06.472.699.857 - urokortiny
D06.472.699.905 - urotensiny
D12.644 - peptidy
D12.644.276.024 - adipokiny
D12.644.276.049 - signální protein aguti
D12.644.276.074 - AGRP protein
D12.644.276.100 - angiogenní proteiny
D12.644.276.374 - cytokiny
D12.644.276.400 - endoteliny
D12.644.276.500 - ephriny
D12.644.276.671 - proteiny hedgehog
D12.644.276.718 - interferony
D12.644.276.812 - kininy
D12.644.276.836 - kisspeptiny
D12.644.276.860 - neurotrofní faktory
D12.644.276.908 - parathormonu podobný hormon
D12.644.276.923 - semaforiny
D12.644.276.937 - somatomediny
D12.644.276.972 - faktory nádorové nekrózy
D12.644.548 - peptidické hormony
D12.644.548.009 - aktiviny
D12.644.548.011 - adipokiny
D12.644.548.017 - adrenomedulin
D12.644.548.058 - angiotensiny
D12.644.548.100 - bombesin
D12.644.548.150 - kalcitonin
D12.644.548.280 - gastriny
D12.644.548.322 - ghrelin
D12.644.548.365 - hypotalamické hormony
D12.644.548.387 - inhibiny
D12.644.548.500 - motilin
D12.644.548.585 - natriuretické peptidy
D12.644.548.586 - pankreatické hormony
D12.644.548.587 - parathormon
D12.644.548.588 - parathormonu podobný hormon
D12.644.548.592 - peptid fí
D12.644.548.595 - peptid YY
D12.644.548.691 - hypofyzární hormony
D12.644.548.726 - placentární hormony
D12.644.548.762 - relaxin
D12.644.548.810 - sekretin
D12.644.548.869 - thymosin
D12.644.548.887 - urokortiny
D12.644.548.905 - urotensiny
D12.776 - proteiny
D12.776.467.024 - adipokiny
D12.776.467.049 - signální protein aguti
D12.776.467.074 - AGRP protein
D12.776.467.100 - angiogenní proteiny
D12.776.467.150 - antigeny B7
D12.776.467.374 - cytokiny
D12.776.467.400 - endoteliny
D12.776.467.500 - ephriny
D12.776.467.671 - proteiny hedgehog
D12.776.467.718 - interferony
D12.776.467.812 - kininy
D12.776.467.860 - neurotrofní faktory
D12.776.467.890 - parathormonu podobný hormon
D12.776.467.923 - semaforiny
D12.776.467.937 - somatomediny
D12.776.467.972 - faktory nádorové nekrózy
D12.776.467.984 - proteiny Wnt
D23.529.024 - adipokiny
D23.529.074 - AGRP protein
D23.529.100 - angiogenní proteiny
D23.529.168 - antigeny B7
D23.529.374 - cytokiny
D23.529.400 - endoteliny
D23.529.500 - ephriny
D23.529.671 - proteiny hedgehog
D23.529.718 - interferony
D23.529.812 - kininy
D23.529.850 - neurotrofní faktory
D23.529.890 - parathormonu podobný hormon
D23.529.923 - semaforiny
D23.529.937 - somatomediny
D23.529.984 - proteiny Wnt

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování