antigeny B7

Rodina proteinů buněčného povrchu nachází na antigen-prezentujících buněk. B7 antigeny jsou ligandy pro konkrétní subtypy receptoru buněčného povrchu se nacházejí na T-buňkách. Hrají imunomodulační úlohu tím, že stimuluje nebo inhibuje proces aktivace T-buněk.

Kód deskriptoru: D12.776.467.150

Chemikálie a léčiva
D12.776 - proteiny
D12.776.467.024 - adipokiny
D12.776.467.049 - signální protein aguti
D12.776.467.074 - AGRP protein
D12.776.467.100 - angiogenní proteiny
D12.776.467.150 - antigeny B7
D12.776.467.150.100 - antigeny CD80
D12.776.467.150.200 - antigeny CD86
D12.776.467.150.300 - antigeny, CD274
D12.776.467.150.500 - antigeny CD275
D12.776.467.150.800 - antigeny CD273
D12.776.467.374 - cytokiny
D12.776.467.400 - endoteliny
D12.776.467.500 - ephriny
D12.776.467.671 - proteiny hedgehog
D12.776.467.718 - interferony
D12.776.467.812 - kininy
D12.776.467.860 - neurotrofní faktory
D12.776.467.923 - semaforiny
D12.776.467.937 - somatomediny
D12.776.467.972 - faktory nádorové nekrózy
D12.776.467.984 - proteiny Wnt
D12.776.543 - membránové proteiny
D12.776.543.080 - ankyriny
D12.776.543.090 - arrestiny
D12.776.543.095 - antigeny B7
D12.776.543.095.100 - antigeny CD80
D12.776.543.095.200 - antigeny CD86
D12.776.543.095.300 - antigeny, CD274
D12.776.543.095.500 - antigeny CD275
D12.776.543.095.800 - antigeny CD273
D12.776.543.162 - kalnexin
D12.776.543.193 - chemokin CX3CL1
D12.776.543.250 - dystrofin
D12.776.543.287 - ephriny
D12.776.543.306 - melanomový antigen gp100
D12.776.543.484 - proteiny vázané na lipidy
D12.776.543.512 - proteiny membránové fúze
D12.776.543.550 - membránové glykoproteiny
D12.776.543.620 - myelinové proteiny
D12.776.543.685 - neurofibromin 2
D12.776.543.696 - preseniliny
D12.776.543.697 - protoporfyrinogenoxidasa
D12.776.543.980 - spektrin
D12.776.543.982 - tetraspaniny
D12.776.543.984 - proteiny těsného spoje
D12.776.543.985 - utrofin
D23.050 - antigeny
D23.050.301 - antigeny povrchové
D23.050.301.264 - diferenciační antigeny
D23.050.301.264.035 - antigeny CD
D23.050.301.264.035.100 - antigeny CD1
D23.050.301.264.035.102 - antigeny CD2
D23.050.301.264.035.103 - antigeny CD3
D23.050.301.264.035.104 - antigeny CD4
D23.050.301.264.035.105 - antigeny CD5
D23.050.301.264.035.107 - antigeny CD7
D23.050.301.264.035.108 - antigeny CD8
D23.050.301.264.035.109 - antigeny, CD9
D23.050.301.264.035.111 - antigeny CD11
D23.050.301.264.035.113 - antigeny CD13
D23.050.301.264.035.114 - antigeny CD14
D23.050.301.264.035.115 - antigeny CD15
D23.050.301.264.035.118 - antigeny CD18
D23.050.301.264.035.119 - antigeny CD19
D23.050.301.264.035.120 - antigeny CD20
D23.050.301.264.035.124 - antigeny CD24
D23.050.301.264.035.127 - antigeny CD27
D23.050.301.264.035.128 - antigeny CD28
D23.050.301.264.035.129 - antigeny CD29
D23.050.301.264.035.130 - antigeny CD30
D23.050.301.264.035.131 - antigeny CD31
D23.050.301.264.035.134 - antigeny CD34
D23.050.301.264.035.136 - antigeny CD36
D23.050.301.264.035.138 - antigeny CD38
D23.050.301.264.035.140 - antigeny CD40
D23.050.301.264.035.143 - antigeny CD43
D23.050.301.264.035.145 - antigeny CD45
D23.050.301.264.035.146 - antigeny CD46
D23.050.301.264.035.147 - antigeny CD47
D23.050.301.264.035.153 - antigeny, CD53
D23.050.301.264.035.155 - antigeny CD55
D23.050.301.264.035.156 - antigeny CD56
D23.050.301.264.035.157 - antigeny CD57
D23.050.301.264.035.158 - antigeny CD58
D23.050.301.264.035.159 - antigeny CD59
D23.050.301.264.035.163 - antigeny, CD63
D23.050.301.264.035.170 - antigeny CD70
D23.050.301.264.035.179 - antigeny CD79
D23.050.301.264.035.181 - antigeny, CD81
D23.050.301.264.035.182 - protein Kangai-1
D23.050.301.264.035.195 - antigeny CD95
D23.050.301.264.035.198 - antigeny CD98
D23.050.301.264.035.237 - antigeny CD137
D23.050.301.264.035.246 - antigeny CD146
D23.050.301.264.035.247 - antigeny CD147
D23.050.301.264.035.251 - antigeny, CD151
D23.050.301.264.035.264 - antigeny CD164
D23.050.301.264.035.270 - antigeny Thy-1
D23.050.301.264.035.275 - faktor aktivující B-buňky - receptor
D23.050.301.264.035.276 - antigeny B7
D23.050.301.264.035.276.100 - antigeny CD80
D23.050.301.264.035.276.200 - antigeny CD86
D23.050.301.264.035.276.300 - antigeny, CD274
D23.050.301.264.035.276.500 - antigeny CD275
D23.050.301.264.035.276.800 - antigeny CD273
D23.050.301.264.035.277 - ligand CD30
D23.050.301.264.035.278 - CD40 Ligand
D23.050.301.264.035.279 - antigen CTLA-4
D23.050.301.264.035.282 - cytokinový receptor gp130
D23.050.301.264.035.283 - dipeptidyl peptidáza 4
D23.050.301.264.035.284 - ligand Fas
D23.050.301.264.035.285 - tyrosinkinasa 3 podobná fms
D23.050.301.264.035.286 - antigeny CD278
D23.050.301.264.035.287 - integrin alfa1
D23.050.301.264.035.288 - integrin alfa2
D23.050.301.264.035.289 - integrin alfa3
D23.050.301.264.035.291 - integrin alfa4
D23.050.301.264.035.293 - integrin alfa5
D23.050.301.264.035.296 - integrin alfa6
D23.050.301.264.035.298 - integrin alfaV
D23.050.301.264.035.302 - integrin beta3
D23.050.301.264.035.303 - integrin beta4
D23.050.301.264.035.400 - mezibuněčná adhezivní molekula-1
D23.050.301.264.035.456 - těsný spoj - molekula A
D23.050.301.264.035.474 - těsný spoj - molekula B
D23.050.301.264.035.502 - protein 1 související s LDL-receptory
D23.050.301.264.035.533 - protein DC-LAMP
D23.050.301.264.035.535 - mucin 1
D23.050.301.264.035.550 - membránová metalo-endopeptidasa
D23.050.301.264.035.570 - 5'-nukleotidasa
D23.050.301.264.035.585 - angiotenzin konvertující enzym
D23.050.301.264.035.588 - antigeny CD279
D23.050.301.264.035.590 - protoonkogenní proteiny c-kit
D23.050.301.264.035.595 - receptor pro anafylatoxin C5a
D23.050.301.264.035.605 - receptory chemokinů
D23.050.301.264.035.608 - receptory komplementu 3b
D23.050.301.264.035.610 - receptory komplementu 3d
D23.050.301.264.035.690 - receptory IgE
D23.050.301.264.035.695 - receptory IgG
D23.050.301.264.035.697 - receptory interleukinu-1 - typ I
D23.050.301.264.035.699 - receptory interleukinu-1 - typ II
D23.050.301.264.035.715 - receptory interleukinu-7
D23.050.301.264.035.782 - receptory interleukinu-8A
D23.050.301.264.035.816 - receptory interleukinu-9
D23.050.301.264.035.820 - receptory interleukinu-17
D23.050.301.264.035.835 - receptory KIR2DL1
D23.050.301.264.035.838 - receptory KIR2DL2
D23.050.301.264.035.842 - receptory KIR2DL3
D23.050.301.264.035.846 - receptory KIR2DL4
D23.050.301.264.035.848 - receptory KIR3DL1
D23.050.301.264.035.849 - receptory KIR3DL2
D23.050.301.264.035.855 - receptory OX40
D23.050.301.264.035.881 - receptory thrombopoetinu
D23.050.301.264.035.908 - receptory TNF - typ I
D23.050.301.264.035.910 - receptory TNF - typ II
D23.050.301.264.035.912 - selektiny
D23.050.301.264.035.913 - siglec lektiny
D23.050.301.264.035.916 - syndekan-1
D23.050.301.264.035.917 - receptor TACI
D23.050.301.264.035.920 - cévní buněčněadhezivní molekula-1
D23.050.301.280 - arrestin
D23.050.301.285 - antigeny B7
D23.050.301.285.100 - antigeny CD80
D23.050.301.285.200 - antigeny CD86
D23.050.301.285.400 - antigeny, CD274
D23.050.301.285.500 - antigeny CD275
D23.050.301.285.800 - antigeny CD273
D23.050.301.290 - krevní skupiny - antigeny
D23.050.301.350 - molekuly buněčné adheze
D23.050.301.593 - lymfocytární antigen 96
D23.101.100.110 - antigeny CD
D23.101.100.110.100 - antigeny CD1
D23.101.100.110.102 - antigeny CD2
D23.101.100.110.103 - antigeny CD3
D23.101.100.110.104 - antigeny CD4
D23.101.100.110.105 - antigeny CD5
D23.101.100.110.106 - antigeny, CD53
D23.101.100.110.107 - antigeny CD7
D23.101.100.110.109 - antigeny CD8
D23.101.100.110.110 - antigeny, CD9
D23.101.100.110.111 - antigeny CD11
D23.101.100.110.113 - antigeny CD13
D23.101.100.110.114 - antigeny CD14
D23.101.100.110.115 - antigeny CD15
D23.101.100.110.118 - antigeny CD18
D23.101.100.110.119 - antigeny CD19
D23.101.100.110.120 - antigeny CD20
D23.101.100.110.124 - antigeny CD24
D23.101.100.110.127 - antigeny CD27
D23.101.100.110.128 - antigeny CD28
D23.101.100.110.129 - antigeny CD29
D23.101.100.110.130 - antigeny CD30
D23.101.100.110.131 - antigeny CD31
D23.101.100.110.134 - antigeny CD34
D23.101.100.110.136 - antigeny CD36
D23.101.100.110.138 - antigeny CD38
D23.101.100.110.140 - antigeny CD40
D23.101.100.110.143 - antigeny CD43
D23.101.100.110.145 - antigeny CD45
D23.101.100.110.146 - antigeny CD46
D23.101.100.110.147 - antigeny CD47
D23.101.100.110.155 - antigeny CD55
D23.101.100.110.156 - antigeny CD56
D23.101.100.110.157 - antigeny CD57
D23.101.100.110.158 - antigeny CD58
D23.101.100.110.159 - antigeny CD59
D23.101.100.110.163 - antigeny, CD63
D23.101.100.110.170 - antigeny CD70
D23.101.100.110.179 - antigeny CD79
D23.101.100.110.181 - antigeny, CD81
D23.101.100.110.182 - protein Kangai-1
D23.101.100.110.195 - antigeny CD95
D23.101.100.110.198 - antigeny CD98
D23.101.100.110.237 - antigeny CD137
D23.101.100.110.246 - antigeny CD146
D23.101.100.110.247 - antigeny CD147
D23.101.100.110.251 - antigeny, CD151
D23.101.100.110.264 - antigeny CD164
D23.101.100.110.270 - antigeny Thy-1
D23.101.100.110.276 - antigeny B7
D23.101.100.110.276.100 - antigeny CD80
D23.101.100.110.276.200 - antigeny CD86
D23.101.100.110.276.300 - antigeny, CD274
D23.101.100.110.276.500 - antigeny CD275
D23.101.100.110.276.800 - antigeny CD273
D23.101.100.110.277 - ligand CD30
D23.101.100.110.278 - CD40 Ligand
D23.101.100.110.279 - antigen CTLA-4
D23.101.100.110.280 - cytokinový receptor gp130
D23.101.100.110.282 - dipeptidyl peptidáza 4
D23.101.100.110.283 - ligand Fas
D23.101.100.110.284 - tyrosinkinasa 3 podobná fms
D23.101.100.110.285 - antigeny CD278
D23.101.100.110.286 - integrin alfa1
D23.101.100.110.288 - integrin alfa2
D23.101.100.110.290 - integrin alfa3
D23.101.100.110.292 - integrin alfa4
D23.101.100.110.294 - integrin alfa5
D23.101.100.110.297 - integrin alfa6
D23.101.100.110.298 - integrin alfaV
D23.101.100.110.299 - integrin beta3
D23.101.100.110.302 - integrin beta4
D23.101.100.110.456 - těsný spoj - molekula A
D23.101.100.110.474 - těsný spoj - molekula B
D23.101.100.110.533 - protein DC-LAMP
D23.101.100.110.535 - mucin 1
D23.101.100.110.550 - membránová metalo-endopeptidasa
D23.101.100.110.570 - 5'-nukleotidasa
D23.101.100.110.585 - angiotenzin konvertující enzym
D23.101.100.110.588 - antigeny CD279
D23.101.100.110.590 - protoonkogenní proteiny c-kit
D23.101.100.110.595 - receptor pro anafylatoxin C5a
D23.101.100.110.605 - receptory chemokinů
D23.101.100.110.608 - receptory komplementu 3b
D23.101.100.110.610 - receptory komplementu 3d
D23.101.100.110.690 - receptory IgE
D23.101.100.110.695 - receptory IgG
D23.101.100.110.697 - receptory interleukinu-1 - typ I
D23.101.100.110.699 - receptory interleukinu-1 - typ II
D23.101.100.110.715 - receptory interleukinu-7
D23.101.100.110.782 - receptory interleukinu-8A
D23.101.100.110.816 - receptory interleukinu-9
D23.101.100.110.820 - receptory interleukinu-17
D23.101.100.110.835 - receptory KIR2DL1
D23.101.100.110.838 - receptory KIR2DL2
D23.101.100.110.842 - receptory KIR2DL3
D23.101.100.110.846 - receptory KIR2DL4
D23.101.100.110.848 - receptory KIR3DL1
D23.101.100.110.849 - receptory KIR3DL2
D23.101.100.110.855 - receptory OX40
D23.101.100.110.883 - receptory thrombopoetinu
D23.101.100.110.912 - receptory TNF - typ I
D23.101.100.110.916 - receptory TNF - typ II
D23.101.100.110.918 - selektiny
D23.101.100.110.929 - siglec lektiny
D23.101.100.110.940 - syndekan-1
D23.101.100.110.950 - receptor TACI
D23.529.024 - adipokiny
D23.529.074 - AGRP protein
D23.529.100 - angiogenní proteiny
D23.529.168 - antigeny B7
D23.529.168.100 - antigeny CD80
D23.529.168.200 - antigeny CD86
D23.529.168.300 - antigeny, CD274
D23.529.168.500 - antigeny CD275
D23.529.168.800 - antigeny CD273
D23.529.374 - cytokiny
D23.529.400 - endoteliny
D23.529.500 - ephriny
D23.529.671 - proteiny hedgehog
D23.529.718 - interferony
D23.529.812 - kininy
D23.529.850 - neurotrofní faktory
D23.529.923 - semaforiny
D23.529.937 - somatomediny
D23.529.984 - proteiny Wnt

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování