metaloproteinasy podobné proteinu tolloid

Rodina metaloproteás, které se vztahují k proteinu tolloid Drosophila, která je produktem genu nezbytné pro hřbetní, břišní vzorování na začátku Drosophila embryogeneze. Mnoho členů skupiny mohou hrát významnou roli v intercelulární signalizace.

Kód deskriptoru: D08.811.277.656.675.374.525.700.900

Chemikálie a léčiva
D08.811 - enzymy
D08.811.277 - hydrolasy
D08.811.277.656 - peptidhydrolázy
D08.811.277.656.675 - metaloproteasy
D08.811.277.656.675.374 - metaloendopeptidasy
D08.811.277.656.675.374.525 - matrixové metaloproteinasy
D08.811.277.656.675.374.525.700 - metaloproteinasy secernované do matrix
D08.811.277.656.675.374.525.700.100 - matrixová metaloproteinasa 1
D08.811.277.656.675.374.525.700.150 - matrixová metaloproteinasa 2
D08.811.277.656.675.374.525.700.200 - matrixová metaloproteinasa 3
D08.811.277.656.675.374.525.700.250 - matrixová metaloproteinasa 7
D08.811.277.656.675.374.525.700.300 - matrixová metaloproteinasa-8
D08.811.277.656.675.374.525.700.350 - matrixová metaloproteinasa 9
D08.811.277.656.675.374.525.700.400 - matrixová metaloproteinasa 10
D08.811.277.656.675.374.525.700.450 - matrixová metaloproteinasa 11
D08.811.277.656.675.374.525.700.500 - matrixová metaloproteinasa 12
D08.811.277.656.675.374.525.700.550 - matrixová metaloproteinasa 13
D08.811.277.656.675.374.525.700.800 - matrixová metaloproteinasa 20
D08.811.277.656.675.374.525.700.900 - metaloproteinasy podobné proteinu tolloid
D08.811.277.656.675.374.525.700.900.500 - kostní morfogenetický protein 1
D12.644 - peptidy
D12.644.276.024 - adipokiny
D12.644.276.049 - signální protein aguti
D12.644.276.074 - AGRP protein
D12.644.276.100 - angiogenní proteiny
D12.644.276.374 - cytokiny
D12.644.276.400 - endoteliny
D12.644.276.500 - ephriny
D12.644.276.671 - proteiny hedgehog
D12.644.276.718 - interferony
D12.644.276.812 - kininy
D12.644.276.836 - kisspeptiny
D12.644.276.860 - neurotrofní faktory
D12.644.276.923 - semaforiny
D12.644.276.937 - somatomediny
D12.644.276.948 - metaloproteinasy podobné proteinu tolloid
D12.644.276.948.500 - kostní morfogenetický protein 1
D12.644.276.972 - faktory nádorové nekrózy
D12.776 - proteiny
D12.776.467.024 - adipokiny
D12.776.467.049 - signální protein aguti
D12.776.467.074 - AGRP protein
D12.776.467.100 - angiogenní proteiny
D12.776.467.150 - antigeny B7
D12.776.467.374 - cytokiny
D12.776.467.400 - endoteliny
D12.776.467.500 - ephriny
D12.776.467.671 - proteiny hedgehog
D12.776.467.718 - interferony
D12.776.467.812 - kininy
D12.776.467.860 - neurotrofní faktory
D12.776.467.923 - semaforiny
D12.776.467.937 - somatomediny
D12.776.467.948 - metaloproteinasy podobné proteinu tolloid
D12.776.467.948.500 - kostní morfogenetický protein 1
D12.776.467.972 - faktory nádorové nekrózy
D12.776.467.984 - proteiny Wnt
D23.529.024 - adipokiny
D23.529.074 - AGRP protein
D23.529.100 - angiogenní proteiny
D23.529.168 - antigeny B7
D23.529.374 - cytokiny
D23.529.400 - endoteliny
D23.529.500 - ephriny
D23.529.671 - proteiny hedgehog
D23.529.718 - interferony
D23.529.812 - kininy
D23.529.850 - neurotrofní faktory
D23.529.923 - semaforiny
D23.529.937 - somatomediny
D23.529.948 - metaloproteinasy podobné proteinu tolloid
D23.529.984 - proteiny Wnt

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování