Nemoci podle krevních skupin

V současnosti se stále více lidí zajímá o svoji krevní skupinu. K tomuto počínání je mohou přimět nejrůznější důvody nebo nešťastné situace. Na ty většinou se snaží člověk zapomenout a úplně je vytěsnit ze svého života. Nicméně jedna nepatrná myšlenka se jedinci pořád dokola hodí hlavou, zda by se něco změnilo, kdyby člověk s předstihem věděl svoji krevní skupinu a mohl tak svým bezpečnějším jednáním odvrátit případný rozvoj nemoci.

Nemoci podle krevních skupin

Mnoho lidí nečeká, než se něco stane, navštíví svého praktického lékaře a svěří mu svoje zdravotní problémy. Ten jim jednoduše vyhoví. Lékař odebere vzorek krve a pošlého ho do laboratorního centra. Za toto vyšetření pak člověk zaplatí nějakou finanční hotovost. Obvykle je to do pár stokorun, a proto si toto testování může dovolit každý. Někdy tohle vyšetření může proběhnout zdarma a to v případě, kdy je zasláno kupříkladu v rámci jiného předoperačního vyšetření. Nebo se jedná o skupinu pacientů, na které se vztahuje úhradová vyhláška. Proto tento výkon je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Veškeré informace o případné platbě získá člověk v ordinaci obvodního lékaře.

V praxi existuje i další možnost, díky které se může člověk snadno a rychle dopátrat této podstatné věci. Fakticky se to děje při darování krve. Do této záslužné akce se mohou zapojit jedinci ve věku od osmnácti let. Ti však musí splňovat řadu nároků po zdravotní stránce.

Když se to vezme kolem a kolem lékaři se neobejdou bez této důležité informace. Tu využijí v případě, když jejich pacient potřebuje krevní transfuzi.

Ve světě proběhlo několik výzkumných studií a ty se uskutečnily v různých časových intervalech, jimiž si vědci potvrdili svoji hypotézu, že z jednotlivých krevních skupin lze bez problémů odvodit celou škálu nemocí. První provedené bádání považovali vědci za přelomové zjištění. Následovaly i další podrobnější výzkumy, z kterých byly vyvozeny stejné závěry. Pro odborníky nebylo toto stanovisko překapující a mohli tak se stoprocentní jistotou konstatovat, že každá krevní skupina je náchylnější k různým chorobám a zdravotním potížím.

Ačkoliv tato novinka v medicínské oblasti je klíčová, neměli by lidé podceňovat pravidelné lékařské prohlídky, při nichž se zkoumají ty nejpodstatnější riziková kritéria. Ať už jde o různé skupiny onemocnění srdce a celkové množství cholesterolu v krvi anebo o kolísání krevního tlaku.

Co by lidé měli vědět o krevních skupinách

Krev je životadárná tekutina, s níž lze získat například kompletní přehled informaci o zdravotním stavu pacienta. Existují čtyři základní krevní skupiny (A, B, AB a 0).

Krev s nulovým označením obsahuje v plazmě jedinečné protilátky anti-A a anti-B v dokonalém poměru. Naproti tomu krevní skupina AB má absenci těchto speciálních složek. Zbývající skupiny vynikají pouze jednou unikátní protilátkou. U krve A je to typ anti-B, zato u krevní skupiny B je to zase typ anti-A.

Krevní skupina A

Lidé s touto krevní skupinou mají zvýšený náběh na některou formu nádorového onemocnění. Především jde rakovinu tlustého střeva. Dále u majitelek této krevní skupiny se mnohem častěji rozvíjí karcinomy dělohy. Nevyhne se jim ani obloukem rakovina vaječníku. Zcela běžné jsou i nádory v oblasti konečníku, slinivky a jiných části orgánů. Přehlédnout nelze ani zhoubné krevní onemocnění. Mnohdy se potýkají s onemocněním srdečního svalu. Nositele této skupiny může potrápit cukrovka, chudokrevnost a problém s cholesterolem. Tyto osoby mají setrvačně potíže s nemocněním jater či žlučových cest.

Lidé s touto krevní skupinou mají větší šanci onemocnět malárií při pobytu v tropických oblastech.

Tento segment lidí dominuje několika charakterovými vlastnostmi, k nimž tradičně patří vyrovnanost, trpělivost a zodpovědnost. Tyto osoby preferují činorodější aktivity a zazáří v malých kolektivech. Kromě toho se o nich ví, že potřebují ke svému životu nezávislost. Nestojí však o unáhlené změny a nejistotu. Měly by se vyvarovat podrážděnosti, vnitřnímu neklidu a otevřeným konfliktním situacím.

Krevní skupina B

Nositelé zmíněné krevní kategorie mají sklon k rozvoji astmatu či chronické únavě. Jejich život se ve většině případů podřizuje onemocnění diabetu. Těmto lidem hrozí srdeční onemocnění. U žen této krevní skupiny jsou častější nádory vaječníku. Vyzdvihnout u mužského osazenstva lze posílenou střevní mikroflóru, která stojí právě za mnohem lepším trávením.

Majitelé krevní skupiny B se mohou právem pyšnit unikátním osobnostním popisem. Jedná se o lidi holdující aktivitám všeho druhu, jejich psychika je mnohem odolnější a zaměřují se na praktičnost. Nemají problém se přizpůsobit konkrétní situaci. Věnují se více práci. Dále lze o nich prozradit, že jsou malinko sobečtí, zodpovědný přístup jim chybí a chovají se nevyzpytatelně. Jejich silnou stránkou ovšem není vlastnost v podobě odpouštění.

Krevní skupina AB

Lidem s touto krevní skupinou nahrává několik nemocí. Na předních příčkách se objevuje obtíž kardiovaskulárního systému, srdeční choroba, karcinom žaludku a střev. Vedle toho lze diagnostikovat nádor slinných žláz, chronická verze leukémie a kognitivní poruchy. Poslední zmíněný problém související s pamětí a se slovním projevem. Koneckonců do této kategorie obtíží spadá také pozornost. Ženy krevní skupiny AB mívají v období těhotenství tendenci k různým formám preeklampsie.

Pokud se u této skupiny rozeberou jejich osobnostní vlastnosti, pak z nich vzejde typ převážně chladnokrevného člověka. Ten má své city za všech okolností pod naprostou kontrolou. Přistupuje ke všemu s racionálním přístupem a v některých chvílích na povrch vypluje jeho enormní kritičnost. Nicméně je dostatečně adaptibilní. Mezi jeho slabé stránky patří zapomnětlivost, eventuálně i nezodpovědnost.

Krevní skupina 0

Jedná se o krevní skupinu, která se na kontinentech vyskytuje docela běžně. Její majitelé musí počítat s nemocí štítné žlázy, zánětlivými stavy, žaludečními vředy v oblasti žaludku a dvanáctníku. Zaděláno mají na zvýšenou krvácivost. Pravděpodobně se nevyhnou zánětu Achillovy šlachy.

Nositelé krevní skupiny 0 dostali do vínku sebevědomí, intuitivnost a extrémní pracovitost. Upřednostňují nezávislý nadhled na život. Silná vůle je další jejich přednost. Zatímco jejich zápornou stránkou je egocentrismus. Po citovém ohledu jsou velice chladní. Nikdo nemá tušení jak se nakonec rozhodnou.


pletení a háčkování