Otrava alkoholickými nápoji

Alkohol znamená pro spoustu lidí jedinečnou příležitost, jak se mohou snadno a lehce dostat do správného uvolněného stavu. V něm se jim přinejmenším na nějaký okamžik daří zapomenout na běžné starosti nejenom v zaměstnání, ale s partnerem nebo dětmi. Trápit je mohou také problémy se sourozenci, zdravotní obtíže či financemi. Alkoholický nápoj je pro ně v tuto chvíli jediný prostředek, ve kterém se snaží utopit svoje chmury. Takto mnoho lidé zkrátka vnímat. Už ale neberou v potaz, kam se prostřednictvím alkoholu vlastně ubírají. Konzumace alkoholu narůstá a pomalu zasahuje do jejich osobního a pracovního života. V některých případech vygraduje jejich alkoholické opojení vyhazovem z práce, rozchodem či zánikem manželství. Na vše přihlíží jejich děti. Ty to velmi těžce nesou. Samozřejmě podepisuje se to i na zdraví samotného konzumenta alkoholu.

Otrava alkoholickými nápoji.jpg

Tvrdému alkoholu holdují lidé od nepaměti. Ale i zde platí přísloví „všeho s mírou“. V menší dávce tato poživatina může mít na lidský organismus určitý pozitivní vliv. Ovšem vyšší dávky přispívají velkou měrou k nezdravému životnímu stylu. Nadměrná konzumace alkoholických nápojů se projevuje negativními účinky. Ty vedou k rozvoji infarktu, mrtvice, nádorového bujení a jiných onemocnění. Tím je například srdeční či cévní choroba. Alkohol působí významně na lidskou psychiku. Opomenout nelze ani změnu lidského chování. Jedinci holdující přespříliš alkoholu mají vznětlivější povahu, chovají se agresivně a mohou se u nich objevit násilnější projevy. Tito lidé více tíhnou k domácímu násilí. Mohou se pokusit o znásilnění. Při vypjatých situacích jednají neadekvátně.

Lidé kromě drog a kouření propadají mnohem častěji také alkoholismu. Této civilizační chorobě podléhá stále větší množství jedinců. Pokud se člověk pozorně podívá ve svém okolí, dozajista najde několik takových případů. Někteří jsou odhodlání s tím něco udělat, a proto se začnou léčit. Jiní jsou kvůli nadměrnému pití hospitalizování. Mezi těmito lidmi jsou i tací, kteří si tuto neřest nechtějí za každou cenu připustit.

Konzumace alkoholu v určitých dávkách

Konzumace alkoholických nápojů probíhá na začátku úplně nevinně. Lidé ve společnosti nejbližších kamarádů, přátel a rodiny si užívají příjemné chvíle, k nimž dozajista patří sklenička vína nebo sklenka piva. Podává se tu i tvrdý alkohol ale v menších dávkách. Jde zejména o různé oslavy či slavnostnější akce. K tomu ještě jedinci navštěvují hospody anebo řadu restauračních zařízení. V těchto prostředích si tu chodí posedět, poklábosit a nalívají se tu alkoholem. Pivo zde teče proudem. Lidé si tu dávají panáky na kuráž. Objednávají jednu skleničku tvrdého alkoholu za druhou. Ty končí v žaludku nejednoho pijana. Jakmile dojdou domů, pak se ještě mohou pustit do svých alkoholových zásob. Někdy je to slivovice, jindy zase víno. Oblíbený nápoj alkoholiků je také rum, borovička či jiná pálenka. Restaurace, hospody a jiná podobná zařízení vyhledávají zejména muži.

Zatímco mužské osazenstvo se neostýchá. Pokud muži začnou pít, tak to u nich stojí zato. Alkoholem zahánějí úzkostné pocity. Ty mohou pramenit s jejich dosavadní práce. Tu mohou považovat za prohru ve svém životě. Nebo nejsou spokojení se svým partnerským vztahem. Tuto skupinu lidí může nakopnout do alkoholového excesu úplně cokoliv.

Občas do těchto prostor zavítají i ženy. Ty však pití alkoholu nedávají moc na odiv a raději popíjí v poklidném domácím prostředí. Kde je nikdo nevidí. Zpravidla se ženy do tohoto opojení dostávají z nudy. Někdy je k tomu vedou jiné okolnosti. Něžné pohlaví se potýká čím dál více s většími nároky. Taková dnešní žena musí hravě skloubit nejenom zaměstnání, ale i rodinu. A od ní se také očekává, že bude skvělou manželkou a perfektní milenkou v jedné osobě. Což některé ženy pravděpodobně nevydrží. Působí na nich velký stres, jsou přepracované a musí se postavit rodinným problémům čelem. Místo navržení nějakého řešení se vrhnou do spárů alkoholu. Vedle této situace se ženy v pozdější etapě svého života musí vyrovnat s odchodem dětí z domova. Některé to neustojí a střelhbitě se pouští do alkoholového dobrodružství. Při této činnosti vidí ženy svět z jiného pohledu a mají pocit, že vše dokonale zvládnout. To se děje jenom do určité fáze. Už se ale neohlíží na následky.

Lidé si neumí představit ani chvilku bez alkoholu. Postupně si ženy a muži vypěstují syndrom závislosti na těchto omamných látkách. Lidé pijí intenzivněji a ve větších dávkách. Je už pro ně prakticky nemožné si představit situaci bez kapky něčeho ostřejšího.

Alkoholu může propadnout leckterá osoba. Může jít například o běžného člověka, hudební celebritu, filmovou hvězdičku či přední osobnost. To se týká také politiků, vědců, lékařů atd. Před alkoholem zkrátka nikdo neuteče. Ale lidé se mu mohou vzepřít a začít něco proti tomu dělat. Některé skupiny lidí začnou s alkoholem bojovat, ale je to pro ně strastiplná cesta, která se nese v duchu velkého odříkání. Alkoholový strašák jej doprovází pak po celý zbytek života.

Statistické údaje o alkoholových otravách

V Česku podlehnou ročně nadměrné alkoholové konzumaci nespočty obyvatel. Následkem toho dochází k nárůstu nemocí, jenž mnohdy vyúsťují až náhlou smrt. Celková úmrtnost se několikanásobně zvýšila. Většinou s otravou se potýkají muži, ale ženy v dnešním uspěchaném světě nezůstávají pozadu. Častokrát čelí obdobným následkům. Podotknout lze, že ženy vypijí zhruba stejnou dávku alkoholických nápojů jako muži.

Podle statistických údajů panuje nadále na našem území růstový trend spotřeby alkoholických nápojů. Od minulosti se tento stav moc nezměnil. Nastolená opatření zacílená právě na snížení spotřeby škodlivého pití se zatím minula účinkem. Kupříkladu piva se u nás vypije v průměru ročně sto čtyřicet šest litrů na osobu. Vyzdvihnout lze také víno. Toho lidé spotřebují na českém území neuvěřitelných dvě stě milionů litrů. Tvrdý alkohol si dopřejí Češi také dosytnosti. Podle provedeného výzkumu si čeští obyvatelé dopřejí přes sto sedmdesát větších panáků. Dle zjištěných výsledků se řadíme na přední místa ve spotřebě těchto alkoholických produktů.

Mnoho dalších zemí řeší problém s nadměrnou konzumací alkoholu a tím související otravou a následnou úmrtností. Tento druh produktu jde velice dnes na odbyt v zemích, jejž hrají významnou roli na zahraniční politické scéně. O těchto státech lze konstatovat, že se právem řadí do nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Zanedbatelná není ani kupní síla jejich obyvatel. Jde zejména o význačné země asijského a afrického kontinentu, výjimkou není ani jižní část amerického světadílu.

Lidé žijící ve východoasijských zemích mají jednu nevýhodu. Právě tou jsou určité genetické předpoklady, které jim brání v jistých případech konzumovat alkoholické nápoje ve větším množství. Tudíž z pochopitelného hlediska se u nich může rozvíjet celá řada zdravotních následků. Nevyhnou se rovněž sociálním dopadům. Rizika jsou u nich dalekosáhlejší než u evropských obyvatel, kteří holdují alkoholu po několika generacích.

Alkohol je nedílnou součástí lidského života

Pivo je nejběžnější alkoholický nápoj, který s oblibou popíjí mnoho mužů a žen. V některých lokalitách tomuto nápoji zdárně konkurují jiné formy poživatin. Jednou takovou je víno. Milovníci tohoto alkoholického nápoje si jej dopřávají nejčastěji k večeři. V minulosti si bez vína někteří obyvatelé států nedokázali představit každodenní prostřený stůl. Dnešní lidé ve věku kolem čtyřiceti let vidí v konzumaci vína vlastně určité rozptýlení. Pokud si dají skleničku kvalitního vína, pak to považují spíše za příležitostný okamžik. Současná generace například mladých francouzů se začíná zajímat údajně o víno kolem třicítky. Nicméně tento produkt je pro ně stejně důležitý jako každý jiný. V případě že si jej mají pořídit, musí být vhodně přesvědčení o tom, že se jim vynaložené peníze do tohoto alkoholu nakonec vyplatí.

Pivo a víno lze jednoduše pokládat za tradiční nápoj, který ve zkratce se objeví na nejednom jídelním stole anebo je běžnou součástí podávaného pokrmu. V průběhu několika let se u nás změnil pohled na zmíněné výrobky. Dříve si lidé u stolu užívali hodování, ale v dnešním hodně uspěchaném světě jsou vůbec rádi, když urychleně něco zakousnou a jdou zase se věnovat pracovním či rodinným povinnostem.

Lidé upřednostní u nás většinou pivo a víno, ale velmi populární se staly také bylinné a hořké likéry. Dále ve spotřebě vedou také jiné alkoholické nápoje, jako je například rum či vodka. Češi mají samozřejmě rádi i ostatní druhy alkoholu. Ve světě je situace malinko odlišná. Na přední příčce stojí whisky. Druhé místo zaujímá vodka a za ní pak gin. Ovšem dodat lze, že je v jednotlivých státek v rámci konzumace alkoholických výrobků velký rozdíl. Tak například v Polsku kraluje vodka. Ta se tu pije skvěle vychlazená nebo se z ní připravují fantastické koktejly. V Mexiku vede tequila. Tento silný destilovaný nápoj se podává se solí a citronem. V Brazílii a dalších okolních státech narazí návštěvníci na koktejl připravovaný z vodky, limetkových plátků a cukru. V Japonsku dominuje tradiční saké. To je jenom krátká ochutnávka toho, co mohou lidé v různých zemích ochutnat.

Před nástupem různých svátků se obvykle obyvatelé těchto zemí zásobují tvrdým alkoholem. V našich končinách dominují tyto alkoholické nápoje: rum, slivovice a hořkobylinné likéry. Mladší generace si ráda pochutnává zase na vodce a osvěžujících koktejlech s trochou alkoholu.


Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování