Plicní embolie

Plicní embolie (PE) představuje pro člověka závažný stav, při kterém dojde k neprůchodnosti plicního cévního řečiště embolem (krevní sraženina, částice tuku, vzduch, plodová voda). Nejčastěji se jedná o utržený kus krevní sraženiny, který je přinesen krevním proudem. Z 80 až 90 % pochází sraženina z dolních končetin a tento stav se nazývá žilní trombóza. Zdroj se však může vyskytovat i jinde a to například v žilách horních končetin, popř. v srdci. Plicní embolie je po akutním infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě třetí nejčastější kardiovaskulární příčina smrti. Rozsah onemocnění je však dán rozsahem cévního uzávěru. Uzávěr řečiště vede asi ze 2/3 k akutní smrti. Pokud je uzávěr menší, je zde šance, že se sraženina rozpustí.

plicní embolie

Příčiny plicní embolie

Nejčastější příčinou plicní embolie je žilní trombóza v dolních končetinách, odtud odvozen název trombo-embolická nemoc (souhrnný název pro hlubokou žilní trombózu a plicní embolii). Trombus (krevní sraženina) je nejčastěji lokalizovaná v oblasti kyčle a stehna. Někdy se však může trombus utrhnout také z pánevních pletení. Příčinou však nemusí být jen krevní sraženina, ale také tuk a kostní dřeň při závažnějších úrazech, plodová voda při porodu a vzduch například při potápění.

 

Rizikové faktory

 • vysoký věk
 • chirurgické výkony
 • genetické dispozice
 • kouření, alkoholismus, tabakismus (obecně nezdravý životní styl)
 • nízká pohybová aktivita
 • obezita
 • vysoký krevní tlak
 • užívání hormonální antikoncepce
 • těhotenství
 • poruchy krevní srážlivosti

Příznaky plicní embolie

Záleží na rozsahu embolie a na kompenzačních mechanismech pacienta

Nejčastější příznaky jsou:

 • náhlá dušnost, rychlá dechová frekvence (dyspnoe)
 • zrychlené dýchání (tachypnoe)
 • zvýšená tepová frekvence (tachykardie)
 • poruchy rytmu
 • pokles krevního tlaku (hypotenze)
 • namodralé zbarvení rtů a prstů (cyanóza)
 • bolest na hrudi
 • kašel (může být i s krví - hemoptoe)
 • krátkodobá ztráta vědomí
 • šokový stav
 • opocená, bledá kůže
 • horečka (nad 38,5 °C)
 • známky hluboké žilní trombózy

Další podrobné informace o plicní embolii

Autor: Klára Šedová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování