Trombolýza

Jedná se o léčebný postup zabývající se rozpuštěním krevní sraženiny, která vznikla v nějaké cévě nebo byla do místa zanesena krevním proudem z místa jiného. Trombolýza je vskutku velice účinná terapie, která však může mít vážnější vedlejší účinky. Proto se musí tato terapie indikovat opatrně.

Rentgen

Intravenózní trombolýza je v současnosti již standardní léčbou ischemické mrtvičky, ale i jiných problémů (infarkt myokardu, plicní emboli. Avšak léčba musí být provedena nejpozději do 4,5 hodiny od vzniku počátečních příznaků. Léčba je řízena velmi přísným protokolem. Kromě CT jsou kontrolovány i laboratorní vyšetření. Infuze se aplikuje po dobu 60 minut a následně je bedlivě sledován stav nemocného. 

Princip

U trombolýzy se člověku aplikuje látka trombolitykum, která dokáže rozpouštět krevní sraženiny přímo. Tato látka vyvolá aktivaci plazminogenu na tzv. aktivní plazmin. To je látka, která zodpovídá za rozpuštění sraženin krve.

Dle způsobu aplikace se rozlišuje trombolýza lokální a systémová. U lokální trombolýzy se před krevní sraženinou nabodne céva a do tohoto místa se lék aplikuje. U systémové trombolýzy se lék aplikuje do dalšího místa venózního systému a je ponechán rozšířit se po celém těle.

Indikace

Zpravidla je trombolýza používána u akutních stavů, kdy je třeba sraženinu rozpustit účinně a rychle. Typickou indikací je před časem vzniklý uzávěr tepny na dolní končetině, mozková mrtvice a plicní embolie. V určitých případech lze trombolýzu aplikovat také u hluboké žilní trombózy. Po celém světě se trombolýza používá také při akutních srdečních infarktech, ale u nás v Česku se upřednostňuje angioplastika a koronarografie.

Kontraindikace

S ohledem na rizika trombolýzy existují docela přesně stanovené relativní a absolutní kontraindikace, což jsou situace, u kterých by se trombolýza neměla aplikovat. Jednoduše řečeno jsou velkým problémem nedávno provedené operace, čerstvá anamnéza po prodělané mozkové mrtvici, nádorové onemocnění, akutní či nedávné vnitřní krvácení apod.

Nevýhody trombolýzy

Zásadní nevýhodou této terapie je riziko krvácení, při kterém se nejvíce obáváme vzniku vnitřního krvácení vč. krvácení do mozku, neboť tyto komplikace mohou způsobit i smrt.

Kdo trombolýzu provádí? 

Trombolýza je prováděna specialistou rentgenologem za pomoci rentgenového přístroje. Dále jsou tu také jiní lékaři a sestra s rentgenovým laborantem, který rentgenový přístroj ovládá.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování