Překotný porod

V současné době je velice nepravděpodobné, že se někdy dostanete k překotnému porodu, ale i malé procento je procento, a tak vám zde přinášíme souhrnný článek o tom co dělat, když se u překotného porodu náhodou budete nacházet.

První pomoc při náhlém porodu
 

První pomoc při překotném porodu

V první řadě je důležité zeptat se rodičky v jakém je měsíci, kolikátý má porod, jestli má rizikové těhotenství a zda nemá nějaké závažné onemocnění (porucha srážení krve, cukrovka, vysoký krevní tlak). Všechny tyto informace řekněte ZZS, kterou pochopitelně ihned zavolejte. Vzhledem zákonem dané lhůtě příjezdu, by porod mohl být proveden již v přítomnosti záchranářů. Jestliže se nacházíte v nepřístupné oblasti, budete muset porod provést sami. Připravte si čisté ručníky, pleny, rukavice, 2 proužky tkaniny (rozstřihněte kapesník či utěrku) a vložky.

V prvé řadě rodičku uklidněte a položte jí na postel s mírně zvednutou horní částí těla. Pokud se objeví pravidelné stahy po dvou minutách a rodička bude nucena tlačit, poraďte jí aby se zapřela pod koleny a dýchala ústy. V pauze mezi stahy by měla dýchání prohloubit a dýchat i nosem. Nasaďte si rukavice a kontrolujte porodní cesty. Nikdy se nepokoušejte hlavičku násilně vytahovat. Při odchodu stolice udržujte porodní cesty čisté, utírejte vždy směrem dolů! Po porození hlavičky můžete dopomoci s ramínky tak, že dítě mírně skloníte (porod horního raménka) a poté nazdvihnete (porod dolního raménka). Poté můžete dítě opatrně vytáhnout. Během porodu kontrolujte zda nemá dítě kolem krku pupeční šňůru!

Dítě položte mezi nohy rodičky, v této fázi jej NIKDY nezvedejte nad úroveň břicha ženy! Mohlo by dojít k vykrvácení dítěte (krev by se zpátky dostala do placenty). Jestliže se v této fázi dítě poprvé nenadechne, zkontrolujte mu pusinku. Dítě má zhruba 90 vteřin na první nádech, pokud se tak nestane zahajte neodkladnou resuscitaci! Nejprve dva vdechy (pouze vzduch co máte v ústech). Poté pokračujte 3:1 (tři stlačení, jeden vdech) až do příjezdu ZZS nebo do doby než dítě začne brečet.

Dítě zabalte do čisté deky či ručníku. Podvažte mu na dvou místech pupečníkovou šňůru, asi 15 cm od břicha dítěte a poté 10 – 20 cm od prvního podvazu. Přestřihněte a sterilně přikryjte oba konce, či použijte čistou látku. Pupečník podvažte až poté co přestane tepat! Novorozence podejte matce.

Poslední částí porodu je vypuzení placenty. Rodička by měla naposledy zatlačit a vy placentu dejte do igelitového pytle a předejte záchranářům. Rodidla opatrně přikryjte čistou látkou a vyčkejte příjezdu ZZS. Rodičce nedávejte napít, kvůli vzniku možných komplikací a následné operaci.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování