První pomoc v mimořádné situaci

V České republice se naštěstí nemusíme bát hrozivých zemětřesení, tsunami nebo rozsáhlými požáry, ale i u nás máme občas mimořádné situace, které ohrožují nejen náš majetek, ale i život. Při cestě do exotických zemí si musíte uvědomit, že zde hrozba přírodních katastrof obřích rozměrů opravdu hrozí a vám se může poklidná dovolená změnit v peklo. V tomto článku si popíšeme nejčastější mimořádné situace, které vás mohou potkat v ČR a hlavně v cizině. Před cestou do cizích zemí si zjistěte, zda tam nehrozí nějaké nebezpečí, popřípadě jaké a co dělat.

mimoradne situace.jpg

Zemětřesení

V České republice naštěstí velká zemětřesení nevznikají, ale kdyby jste se vydali například do Japonska, USA, nebo evropských státech se seismicky aktivní oblastí, připravte se na to, že tady už zemětřesení hrozí. Jestliže přijedete do oblasti, která je typická pro zemětřesení, nejprve zkontrolujte vaše okolí (vypínač elektriky, vody či plynu, nábytek, který by vás mohl zranit), zapamatujte si důležitá telefonní čísla, mějte připravené doklady, nabitý mobilní telefon, peníze, baterku, pití a nějaké trvanlivé jídlo. Jste – li při zemětřesení v budově, okamžitě se přitiskněte k nosné zdi, k rámu dveří a nebo zalezte pod pevný stůl či postel. Při útěku dávejte pozor na padající části domu. Jste-li venku vyhledejte nějaký volný prostor, kde nehrozí pád žádné věci. Při jízdě autem zastavte (co nejdále od všech věcí – stromy, domy, stožáry) a nevystupujte. Po zemětřesení přivolejte pomoc, postarejte se o zraněné, v případě, že jste zavalen, klepejte na nějaký předmět tak, aby vás bylo slyšet. Zkontrolujte přívod plynu a elektřiny a zavřete hlavní vypínač.

První pomoc při záplavách

Záplavy většinou nepřijdou z ničeho nic. Musí delší dobu pršet a pokud sledujete zprávy či posloucháte rádio, určitě budete vědět, zda se vaše město ocitá v nebezpečí. Nejdůležitější je, abyste své cenné věci přestěhovali do patra vašeho domu. Mějte u sebe doklady, nabitý mobil, cenné předměty a všechny věci, které jsou nutné k přežití několika dnů v přechodném budově (spacák, deky, voda, trvanlivé potraviny, baterka, sirky, nožík a další). Před dveře nanoste pytle s pískem a udělejte ochrannou bariéru. Jestliže přijde záplava a voda stále stoupá, nepokoušejte se sami jít ven, vylezte na nejvyšší bod vašeho domu a vyčkejte na příjezd záchranářů, které před tím zavolejte. Budete-li pravidelně poslouchat zpravodajství, nemělo by se vám stát, že zůstanete uvězněni doma, ale stihnete utéct na bezpečné vyvýšené místo.

Pád letadla

Jste-li v letadle, které má problémy, dobře poslouchejte posádku letadla. Nasaďte si kyslíkovou masku a zaujměte skrčenou pozici. Po dopadu letadla se snažte co nejrychleji vylézt, nejbližší východem, pryč z letadla. Zkontrolujte vaše příbuzné a pokud žijí pomozte jim dostat se z letadla. Jste-li svědky pádu letadla, zavolejte ZZS. Vidíte-li přeživší, pomozte jim dostat se do bezpečí, sami se ovšem do riskantních věcí nepouštějte. Letadlo s největší pravděpodobností bouchne a začne hořet, vyčkejte příjezdu záchranářů a poslouchejte jejich pokyny.

První pomoc při autonehodě

Nejste-li zranění označte místo nehody trojúhelníkem, vezměte si reflexní vestu a pokuste se pomoci těm nejvíce postiženým. Poznáte je tak, že se nehýbají a nekřičí. Ten kdo křičí na tom není tolik zle. Hlavně zastavte krvácení a zahajte resuscitaci. Zavolejte ZZS nebo požádejte o zavolání jiného svědka nehody a popište jim kolik je nabouraných aut a spočítejte zraněné. Není-li to nutné, poraněné z auta nevytahujte, jen pokud hrozí výbuch nebo poraněný nedýchá. Pokud je člověk zaklíněn a nejde vytáhnout, vyčkejte raději příjezdu hasičů. Poraněného nemusíte za každé situace vytáhnout z vozu, můžete mu ještě více ublížit a pokud nehrozí ohrožení jeho života (krvácení, nedýchá, výbuch) nevytahujte ho. Hrozí-li výbuch snažte se co nejvíce lidí dostat do bezpečí, ovšem dbejte na svou bezpečnost v první řadě a nepokoušejte se zachránit všechny na úkor svého zdraví. Ošetřete jen ty nejhorší zranění, zakryjte rány, zastavte krvácení a proveďte resuscitaci, další zranění nechte na záchranáře, kteří dorazí do několika minut.

Bouřka

Jste-li venku neschovávejte se na volném prostranství, u vody a pod stromy, nejlepší je lehnout si pod keř dál od stromů a počkat, až bouřka přestane. Při zasažení bleskem zavolejte ZZS, zahajte resuscitaci, zastavte krvácení a kontrolujte zdravotní stav.

Tsunami

V současné době je informovanost o možné hrozbě tsunami mnohem vyšší než tomu bylo v roce 2004, kdy bylo tsunami katastrofou a zabilo více než 250 tisíc lidí. Cestujete-li do zemí, kde tsunami hrozí, informujte se o základních pravidlech chování v dané lokalitě. Pokud hrozí tsunami sbalte si všechny osobní věci a dopravte se dál do vnitrozemí a nebo na kopec. Při zasažení vlnou tsunami toho již moc nezmůžete, zkuste vyběhnout do horního patra budovy a nebo se chytnout stromu či jiného pevného předmětu a vyčkejte na záchranáře.

Rozsáhlé požáry

Při rozsáhlém požáru se počítají minuty a tak je dobré sbalit nejnutnější věci a okamžitě opustit obydlí. Při popálení použijte sterilní krytí, při hoření celého těla, oheň uhasíte tím, že zabalíte postiženého do deky a válíte s ním po zemi.

Tornáda

Tornádo má podobné následky jako větší zemětřesení. Chystáte-li se do lokality, kde jsou tornáda častá, informujte se u místních, kde jsou kryty a jak se k nim bezpečně dostat. Zpravodajské informace jsou v tomto ohledu velice přesné a budete-li poslouchat rádio, dozvíte se aktuální situaci. Například v USA je při nebezpečí přerušena televize i rádio a je puštěno varování. Nestůjte u oken a pokud není v blízkosti kryt použijte sklep, suterén nebo místnost ve středu domu bez oken. Při jízdě autem zastavte (na volném prostranství), zůstaňte připoutaní a počkejte, až tornádo přejde.

Autor: Lucie Kliková, DiS

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara