Přejídání se

Přejídání se může být příznakem následujících nemocí:

Bulimie

Tubulizace žaludku