Vlhké hojení ran

Moderní léčebná krytí pracují na principu tvorby ideálně vlhkého prostředí v ráně, neboť vlhkost rány je potřebná pro dobrou epitelizaci a granulaci rány. Odtud také název vlhké hojení ran. Moderní léčba ran, které se nehojí, se rozvíjí velice rychle. Kromě vytváření nových technologií a materiálů je zapotřebí soustavně obohacovat znalosti zdravotníků, na které se nemocní s chronickou ránou obracejí. Pro prevenci vzniku vážných poškození tkání a snížení počtu recidiv je nezbytné redukovat také samotné nemocné.

Vlhké hojení ran

Jako chronická rána je označována sekundárně se hojící rána, která i navzdory adekvátní léčbě nevykazuje po dobu čtyř a více týdnů žádnou tendenci k hojení. Délku stagnace rány stanovil konsenzus odborníků našich odborných společností. Příznaky narušeného hojení ran má i celá řada akutních komplikovaných ran a postupy, které se používají při jejich ošetřování, se velmi podobají algoritmům léčby ran chronických. V roce 2010 doporučila Evropská asociace společností pro hojení ran (EWMA) nahradit termín chronická rána pojmem nehojící se rána.

Moderní terapie nehojící se rány není založena pouze na lokální či systémové léčbě, neboť její nezbytnou součástí je léčba zaměřená na příčiny stagnace hojení, následujících komplikací, protetické péče, rehabilitace a také i prevence vzniku chronické rány.

Moderní vlhké krytí

 • zachovává stálou teplotu rány
 • udržuje výměnu plynů
 • odvádí nebo absorbuje exsudát
 • při převazech netraumatizuje ránu
 • prodlužuje časový odstup mezi převazy

Většina vlhkého krytí ránu chrání před druhotnou infekcí a vnějšími vlivy a některá dokonce působí antisepticky. Některé produkty vlhkého hojení ran mají jedinečnou vlastnost, kterou je způsobilost netraumaticky provádět débridement rány, a to buď autolytický, enzymatický nebo microdebridement.

Hydroterapie (vodoléčba)

Novinkou ve vlhké léčbě ran je tzv. hydroterapie (též vodoléčba), což je účinná a jednoduchá metoda léčby pomocí hydroaktivního krytí, a která se hodí pro většinu druhů nehojících se ran. Spočívá pouze ve dvou krocích.

Typy vlhkého krytí

 • Antiseptická krytí
 • Neadherentní krytí
 • Hydrogely
 • Hydrokoloidy
 • Polyuretany
 • Mokrá terapie
 • Algináty

Vlhké krytí pro každou fázi či typ hojení rány

Každé krytí má svá specifika a hodí se na určitou fázi nebo typ hojení ran. Přesný typ vlhkého krytí, který na ránu vybrat, je dán především mírou exsudace rány, výskytem nekrózy nebo bakteriální kolonizace a samozřejmě také hloubkou rány. Nesmí se opomenout ani pacientův stav (alergie a citlivost kůže, spolupráce pacienta apod.).

Výhody produktů vlhkého hojení ran

 • delší mezidobí mezi převazy rány
 • menší bolestivost během převazu
 • lepší stav spodku rány
 • zkrácení doby terapie
 • menší riziko vzniku suché rány nebo macerace rány
 • žádná nebo menší nezbytnost provádění chirurgického debridementu
 • rychlejší epitalizace a granulace
 • snadné použití pro personál i pacienta
 • značné snížení nákladů na léčbu – ekonomická výhoda

Využití medu k léčbě nehojících se ran

Chronicita a bakterie rezistentní vůči antibiotikům jsou pro pacienty významným rizikem při hojení ran. Vědci tedy neustále a podrobněji zkoumají eventuelní strategie v boji proti mikroorganismům, mezi které se řadí také účinky medu. Med je přírodní látka a může mít různé vlastnosti, které se odvíjí od lokality, ze které pochází. Jeho využití je v medicíně je přínosné.pletení a háčkování