Adiuretický test

Tento test pacient podstoupí není-li si doktor jist nadměrným močením pacietnta. Test prověří schopost ledvin a to pomocí aplikace syntetického derivátu antidiuretického hormonu, který tvorbu moči snižuje.

Adiuretický test

Týká se části těla

Hospitalizace: Není nutná.
Příprava: Pacient večer před vyšetřním už nejí ani nepije.
Doba vyšetření: 4-5 hodin.

Popis vyšetření

Pacient se ráno dostaví na vyšetření, kde se mu odebere pvní vzorek moči. Pak se pomocí nosních kapek aplikuje adiuretin a to do každé nosní dírky. Následují 4 odběry moči a to vždy po hodině.

Důležitý je osmotický index. Ten získáme právě z měření každého odběru moči a taky z krevního séra.

Význam a aplikace adiuretického testu

Adiuretický test je klíčovým nástrojem při diagnostice a rozlišení různých typů diabetes insipidus, onemocnění charakterizovaného nadměrným močením a žízní. Tento test pomáhá lékařům určit, zda příčinou je nedostatečná produkce antidiuretického hormonu (ADH) ze strany hypofýzy, což naznačuje centrální diabetes insipidus, nebo nereagování ledvin na ADH, což je znakem nefrogenního diabetes insipidus. Vedle adiuretického testu se někdy používá také test s vodní deprivací, který může lékařům poskytnout doplňující informace. Přestože adiuretický test má své místo v diagnostickém procesu, je důležité si uvědomit, že při jakémkoliv podezření na diabetes insipidus by měla být léčba a diagnóza koordinována specialistou, jelikož neadekvátní nebo zpožděná léčba může vést k vážným komplikacím.

Komplikace

Zvýšený krevní tlak, bolest hlavy a nutkavé močení.

Zdroje informací:

  1. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) - Diabetes Insipidus
  2. MedlinePlus - Diabetes Insipidus

pletení a háčkování