Vasektomie

Chirurgický výkon při kterém se přeruší chámovody. Tento výkon je prováděn za účelem sterility muže. Může být proveden na přání pacienta nebo na příkaz soudu (není tak jednoduché a v některých zemích nezákonné).

Vasektomie - přerušení chámovodů

Týká se části těla

Vasektomii můžeme přiřadit k jedné z možností antikoncepce. Jedná se o velmi jednoduchý zákrok, který funguje na 99%. Celá operace je velmi specifická a až do roku 2012 nebyla snadná možnost jak bez zdravotních příčin způsobit sterilitu u muže. Od roku 2012 je sterilita možná u mužů nad 21 let, kteří se písemně vyjádří u komise. Komise dává lhůtu 14 dní na možnou anulaci, předtím je muž poslán ke specialistovi, který mu vysvětlí všechny možné komplikace, omezení a další náležitosti. Poté se provede výkon, který je prováděn v současné době bez skalpelu.

To, že je provedena vasektomie, neznamená, že by byl muž okamžitě sterilní. Lékaři doporučují alespoň 30 ejakulací před tím, než je muž označen za sterilního. I poté existuje malé procento mužů, kteří mají v ejakulátu menší počet nehybných spermií.

Před operací

Muž písemně oznámí, že chce podstoupit vasektomii. Lékař mu vysvětlí všechna rizika, komplikace a jiné možnosti antikoncepce. Poté je poslán na klasické předoperační vyšetření. Díky šetrnému způsobu provedení vasektomie je rekonvalescence v současné době velmi krátká. Výkon ovšem není hrazený pojišťovnou.

Operace - přerušní chámovodů

Vasektomie je prováděna v lokální anestezii, v některých případech může být naordinována i celková anestezie. Doba hospitalizace je u celkové anestezie kolem 2. - 3 dní. Lokální anestezie je prováděna jako ambulantní výkon. Výkon trvá cca 30 minut a muž je poté několik hodin sledován a poté poslán domů.

Po operaci

Několik dní samozřejmě operační rána bolí, doporučuje se klidový režim. Do týdne je muž schopen vrátit se opět do práce bez omezení. Muž je poté sledován a několikrát poslán na spermiogram, aby se zjistilo, zda je v jeho ejakulátu přítomno sperma.

Možná rizika vasektomie

Vasektomie nemá vliv na sexuální výkon ani na prožívání sexuálního styku. Samozřejmě jsou zde některá rizika, ale ty jsou velmi výjimečná.

U tohoto výkonu nedochází ke ztrátě spermií, jen je zamezen průtok. Je tedy možné vasektomii anulovat a jednoduchým zákrokem navrátit reprodukci. Ne u všech je ovšem toto možné a doživotní sterilita patří k jednomu z možných komplikací. Úspěšnost návratu kvalitní reprodukce je až 60%.

Jestliže není obnova možná nebo se obnova nezdařila je možné odebrat spermie za pomocí chirurgického výkonu a oplodnění se provádí in vitro.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

pletení a háčkování