Vývoj dítěte do 1. roku

Vývoj dítěte se nejčastěji pro lepší orientaci rozděluje na stádia. Ihned po narození se stádium nazývá jako novorozenecké stádium a trvá od porodu do 28. dne života dítěte. Druhé je pak kojenecké stádium, které trvá od 29. dne až po jeden rok dítěte.

dítě do jednoho roku
 

První rok dítěte je období, kdy dochází k největšímu rozmachu ve vývoji. Schopnosti a dovednosti se výrazně prohlubují a vyvíjejí. Každé miminko je jiné, a proto i každý vývoj je velice individuální. U každého jedince se doba, za kterou se určitou dovednost naučí, velice liší. V případě, že se objeví jakákoliv odchylka či abnormalita ve vývoji, je vhodné se obrátit na pediatra (dětského lékaře) dítěte.

1. měsíc

V prvním měsíci dochází k tzv. adaptaci dítěte, kdy se přizpůsobuje novému, neznámému a hlavně volnému prostoru (na rozdíl od matčina těla). Novorozenec po porodu rozeznává svoji maku podle jejího hlasu a časem dokáže takto rozeznat i blízké osoby. Sluch je několik dní zastřen, jelikož se v uchu může nacházet ještě plodová voda. To však neznamená, že by se dítě mělo vystavovat nadměrnému zvuku. Základem k orientaci je zrak, dítě vnímá spíše ostré kontrasty a křivky, nejlépe vidí na vzdálenost 18-30 cm, na jiné vzdálenosti vidí nejasně. Objekt však nesleduje zaujatě a záměrně. Mozek dítěte je plně vyvinut, ale buňky se rozrůstají a tvoří nové spoje, tím pádem i nové myšlenkové pochody a schopnosti. Chování a reakce novorozence probíhají na základě reflexů a instinktů (reflex hledací, sací, úchopový). Už u takto malého dítěte má význam výchova (i když se mnohokrát dočteme, že tomu tak není). Vhodné je dát dítěti podněty, aby mělo kontakt s okolním světem. V dnešní době jsou však děti přehlcovány. Jednoduchou radou je, všímat si miminky dítěte, jeho projevů a zájmu o daný podnět. Pokud se o hračku přestane zajímat (otáčet hlavu jinam, zavírat oči) je vhodné nabídnout hračku jinou nebo úplně přestat. Obecně se maminka musí s děťátkem sžít a rozpoznat jeho náladu, pocity, zájem či nezájem. Novorozenec potřebuje také něžné a opatrné zacházení, především při koupeli a přebalování.

Co dítě nejčastěji umí v prvním měsíci života

 • neumí udržet hlavičku, ale vždy si ji uloží na jednu stranu, z tohoto důvodu je důležité navazovat kontakt s novorozencem z jedné strany, až do 6. týdne miminko upřednostňuje jednu stranu, tzv. fyziologická predilekce, i přes to by však dítě měla umět otočit hlavičku i na stranu druhou, lze to ověřit zastíněním výhledu dítěte, které by mělo zareagovat snahou o otočení
 • nožičkami, které má ohnuté v kolenou, umí primitivně střídavě kopat
 • paže má dítě ohnuté ve všech kloubech a ruce má v pěst
 • v poloze na bříšku má miminko stehna pokrčená pod zbytkem těla a slouží jako „podpěry“
 • na konci tohoto období (u některých dětí o něco později) dochází k prvnímu „sociálnímu úsměvu“, kdy dojde k cílené odpovědi na váš úsměv
 • dokáže rozeznávat světlo a tmu, přičemž před silným osvětlením reflexně přivírá oči
 • na konci prvního měsíce začínají vydávat zvuky, nejčastěji pobrukování, některé děti se dokonce začínají spontánně smát

2. měsíc

V tomto období je vhodné mít zharmonizovaný denní režim a rozdělenou péči o miminko. Došlo již k adaptaci mezi vámi a dítětem. Nejtypičtější začíná být zvedání hlavičky, což mu jde den ode dne lépe. Miminko se také začíná opírat o předloktí a začíná se více natahovat z jeho skrčené polohy, ve které bylo od svého narození. Zrak dítěte se začíná zlepšovat, což poznáte tak, že se upřeně několik sekund zadívá na předmět, který ho zaujme. Některé děti se dokonce snaží natahovat za malou hračkou, kterou se snaží uchopit. Je vhodné, aby mělo dítě stále dostatek podmětů ke svému vývoji. Jsou doporučeny činnosti, které se s dětmi mají provádět. Patří sem například otáčení hlavy za hračkou nebo podávání hraček do rukou. Vhodné jsou také hračky, které vydávají nějaký zvuk. Dítě se hračky nejprve dotýká náhodně, zvuk, který se ozve, upoutá jeho pozornost a náhodné pohyby se stanou po čase záměrnými. Při nošení dítěte v náruči se snažíme hlavičku podpírat méně a méně, aby došlo ke spontánnímu držení.  

Co dítě nejčastěji umí v druhém měsíci

 • zvedá hlavičku a výdrž při zvednutí se prodlužuje
 • dokáže pár sekund udržet malou hračku nebo předmět
 • otevírá dlaně a prsty má ohebné
 • hraje si se svýma rukama a prsty
 • dokáže pozorovat gesta a řeč lidí, někdy vypadá jako by chtělo něco říct
 • aktivně poslouchá zvuky, hlavně ty známé (pračka, myčka) a rádo poslouchá hudbu
 • umí se aktivně usmát a také úsměv opětovat
 • má radost, když je mu věnovaná pozornost jiných a rádo si ji získává
 • prodlužuje se doba, kdy je během dne vzhůru a zkracuje se doba, kdy se večer budí, některé děti už dokonce prospí celou noc

3. měsíc

Zdokonaluje se pohyb rukou a nohou. Nejčastěji můžeme vidět, jak si ručičky spojí před sebou, hraje si s nimi, probírá si je a dává si je do pusinky. Některé děti si takto hrají i s nožičkami. V tomto období začíná docházet k rozdílům v chování a prožívání mezi dětmi. Tento proces je velmi individuální a do značné míry i určený vrozenými predispozicemi. Miminko ve 3. měsíci je plně motivováno, přijímá a chce přijímat všechny podněty, které k němu přichází. Je dobré vypozorovat, které podněty ho zajímají více a které méně. Dostatek podnětů je stále základem. Vhodné hračky jsou takové, které jsou z měkkých materiálů, mají výrazné bravy a vzory a nejlépe vydávají melodické zvuky.  

Co dítě nejčastěji umí ve třetím měsíci

 • pohyby dítěte začínají být plynulejší, než u novorozence, kde jdou převážně trhavé
 • pohyby začínají být víc a víc cílené a aktivní
 • plně ovládá pohyby hlavy
 • pase koníčky (opírá se o lokty a zvedá hlavičku)
 • objevuje ruku rukou, jedna ručička objevuje tu druhou, navzájem je osahává a hraje si s nimi
 • některé děti se dokážou přetáčet z polohy na zádech do polohy na bok (pozor: důležité, aby u dítěte vždy někdo byl!)
 • dokáže najít zdroj zvuku a otáčí hlavu tam, odkud přichází
 • začíná odpovídat na lidskou řeč broukáním, křikem nebo smíchem

4. měsíc

Okolo 4. měsíce života dělá dítě největší vývojové pokroky. Je to období, kdy se nejvíce rozvíjí motorika dítěte. Začíná se rozvíjet smyslové vnímání. Dítě se daleko lépe orientuje v okolí. Seznamuje se s prostředím kolem něj a navazuje užší kontakt s blízkými osobami. Pomalu může docházet k tomu, že si dítě začne místo broukání žvatlat. Zvyšuje se potřeba „něco sdělit“ a začít mluvit. Vhodné podněty jsou pestrobarevné knížky s obrázky, nejlépe leporela, dětské písničky, dřevěné kostky, hračky skládající se do sebe a v neposlední řadě věci z domácnosti (vařečky, hrnce, misky). 

Co dítě nejčastěji umí ve čtvrtém měsíci

 • ovládá dobře pohyby hlavičky, udrží ji, ale poměrně rychle se dokáže unavit a aktivně se do sedu ještě nepřitáhne
 • hlavičku zvedá do úhlu 50-90 stupňů nad podložku, oporu má na předloktí
 • hlavičkou otáčí na všechny strany, nejčastěji se otáčí za hračkou, kterou si vezme z nabízené strany, tzv. laterální úchop, pak se s hračkou otočí opět na střed a hraje si s ní
 • žvatlá jednoduché slabiky (má, bá, ká)
 • výská a směje se nahlas
 • zlepšuje se obratnost při hře s hračkami, dokáže je lépe udržet, manipulovat s nimi a déle dokáže udržet pozornost

5. měsíc

Dítě se v poloze na bříšku pokouší zvedat na natažených rukách – opora o ruce. Často se však vysílením pouští, ale po chvíli to zkouší znovu, tzv. plavání. V poloze na zádech se snaží sahat si ručičkama na kolínka a na bérce. Zvládá si hrát s hračkou, před sebou, pokud leží na zádech. Stále se zdokonaluje manipulace s hračkami. Je důležité dávat pozor na malé předměty, které by mohlo strkat do úst. Pokud k takové situaci už dojde, rodič musí říct dítěti rázně NE a předmět mu vzít. Rodič však musí být trpělivý a nepolevit, aby výchova měla efekt.

Co dítě nejčastěji umí v pátém měsíci

 • rozeznat známé osoby a předměty
 • rozeznat přísný a libý tón vašeho hlasu
 • v lehu na bříšku dělá „letadlo“
 • otáčí se ze zad na bříško a někdy se mu podaří přetočit se zpátky
 • rozvíjí se spolupráce mezi zrakem, rukou a pohybem
 • hrátky s rukama a nohama
 • začíná rozumět činnostem denního režimu, po čase pochopí, že chystání vaničky, ručníku a mýdla signalizuje koupání, z tohoto důvodu začínají některé děti plakat a některé se smát
 • směje se na svůj odraz v zrcadle
 • reaguje na své jméno

6. měsíc

Děťátko se začíná pokoušet posazovat, ale sedět dokáže pouze s oporou. Vybírá si samo z předmětů a hraček, jen ty, které jsou pro něj něčím zajímavé. Úchop probíhá pomocí celé plochy dlaně. Předměty zkoumá nejčastěji pomocí dutiny ústní a jazykem, saje a olizuje. Některé děti se naučí dokonce plazit. Toto období je kritické, co se vztahů týče. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k odloučení od matky nebo otce, dochází k vážné poruše duševní i tělesné rovnováhy. V rodičích má dítě pocit jistoty a bezpečí. U dlouhodobě hospitalizovaných dětí v tomto věku můžeme zaznamenat velkou náklonnost ke zdravotnímu personálu, někdy větší než k samotným rodičům.

Co dítě nejčastěji umí v šestém měsíci

 • pokouší se plazit, zvedat se do sedu, otáčet se ze zad na bříško
 • hraje si s hračkami tak, že si je předává z ručičky do ručičky
 • bouchat a házet s hračkami
 • sníst samo z ruky malý kousek jídla (piškot)
 • stoupat si, pokud se může něčeho nebo někoho přidržovat
 • protestovat, pokud nemá hračku, kterou chce v dosahu
 • chápe význam některých slov, nejčastěji názvů hraček (knížka, kostka,…)

7. měsíc

V tomto období většina dětí samo leze po čtyřech a plazí se. Dítě tedy už není tak závislé na dospělém. Pokud něco chce, může se pro to doplazit a nemusí na nikoho čekat. Období je typické tím, že se začíná s příkrmy, rodiče však musí věnovat velkou pozornost skladbě potravy a kvalitě potravin. Děti nemají úplně přizpůsobené zažívání na všechny druhy potravin a některé pro ně mohou být velmi nevhodné.

Co dítě nejčastěji umí v sedmém měsíci

 • leze, plazí se
 • dokáže stát, pokud se něčeho nebo někoho přidržuje
 • zdokonaluje se úchop předmětů, hračky nechytá již všema prsty, hračky otáčí a víc si je prohlíží
 • dokáže držet v každé ruce jiný předmět/hračku
 • pomalu pohybově reaguje na různé říkanky („paci paci pacičky“) nebo na výzvu, aby udělalo „pá pá“
 • často na sebe upozorňuje hlasitými projevy, natahuje ručičky, když něco vyžaduje
 • dokonale je rozvinutá mimika, usměje se na usmívajícího se člověka a mračí se na zamračeného člověka
 • rozlišuje vztah k blízkým a vzdálenějším osobám, dává přednost té, která se o něj nejvíce stará
 • objevuje se první strach a stydlivost v přítomnosti cizích lidí

8. měsíc

Stále se zdokonalují schopnosti a dovednosti z předešlého období. Jakmile se dítě začne pohybovat po čtyřech, dokáže se velmi rychle naučit vyšplhat do schodů, na nižší nábytek a pokouší se pomalu stavět. Pohyby mohou být ještě nedokonalé a nekoordinované proto rodiče musí dávat pozor, kde se jejich dítě nachází a co dělá. V tomto období vzniká nejvíce úrazů v dětském věku. Není však vhodné dítěti odepírat podměty, díky kterým by se mohlo v pohybových dovednostech rozvíjet. Dítě v tomto období se velice rychle a dobře učí, a proto je vhodné provozovat aktivity, které jsou výchovným prostředkem do budoucna. Položíme na stůl dva předměty – jeden bude hračka druhý nějaký pro dítě nevhodný předmět (např. nůž). Pokud se dítě natáhne pro hračku, kývneme a dodáme: ano, hračku si vezmi. Pokud se dítě natáhne pro nůž, zavrtíme hlavou a dodáme: ne, nůž neber. Takto se dítě naučí reagovat na vaše slovní i mimické projevy, co si vzít může a co ne.

Co dítě nejčastěji umí v osmém měsíci

 • dítě se samo posadí a sedí bez opory
 • zdokonaluje se při nácviku stání, v postýlce nebo ohrádce si dokáže samo stoupnout, ze začátku stojí bez hnutí a pevně až křečovitě se drží, postupem času začne být sebejistější a váhu těla přenese z jedné nohy na druhou
 • zdokonaluje se v řeči, duplikuje slabiky, nejčastěji ma-ma, ta-ta, ba-ba, slabiky mohou, ale nemusí být vždy vyslovovány záměrně ve vztahu k mámě
 • dítě nejčastěji baví tzv. sociální hra, hra s člověkem, díky které se může dále rozvíjet, patří sem schovávání se za plenku, berany duc, hra na honěnou po kolínkách
 • dítě projevuje patrně své emoce, spontánně se směje, nejčastěji při hře

9. měsíc

Pohyby se stávají dokonalejší a koordinovanější. Dítě si je více jisté v pohybové aktivitě a není tak závislé na někom dospělém v přesunu z místa na místo. V tomto období je vhodné pohyb podporovat a dát mu co nejvíce prostoru. Pokud se nedokázalo postavit v předchozím období, obvykle se v 9. měsíci již postaví, za pomocí chycení se o nábytek nebo postýlku. Dítě v předešlém období se své opory drží zpravidla oběma rukama, v 9. měsíci může dojít i k tomu, že se jednou ručkou pustí. Můžeme to pozorovat v případě, kdy dítě chce něco zvednou ze země pod ním. Dokáže si podřepnout, držet se jednou rukou a druhou předmět/hračku zvednout.

Co dítě nejčastěji umí v devátém měsíci

 • stojí za pomocí přidržení se, dokáže přenášet váhu svého těla a ujít pár malých krůčků
 • pohyb rukou je záměrně cílený na daný předmět, dítě uchopuje špičkami prstů a palec je v částečné opozici prstů
 • dokáže dělat každou ručičkou něco jiného, jedna hračku drží, druhá bouchá
 • může dojít i k tomu, že dítě postaví hračku opatrně na stůl, vloží ji do krabice nebo zastrkuje předměty do otvorů, tyto schopnosti vyžadují osvojit si pro dítě novou dovednost, totiž pustit předmět z ručky v pravý čas
 • rádo a často dítě bere do ruky hračky a hází s nimi, při čemž pozoruje, kam hračka doletí
 • všechno zkoumá pomocí očí a rukou, ale také pomocí úst (proto je důležité dávat pozor na malé nebo nebezpečné věci kolem dítěte)  

10. měsíc

Nejnápadněji se rozvíjí schopnost pohybu a koordinace. Dítě umí vylézt na pohovku a slézt dolů. Je však důležité dítě kontrolovat před častými úrazy, jelikož se bude snažit poznávat více a více. Chůze se také zdokonaluje, dítě chodí nejistě kolem nábytku a některé se snaží čas od času pustit. Jemná motorika začíná převažovat. Můžeme si na dítěti všimnout, že se snaží pinzetovým úchopem sbírat ze země malé drobečky, nitky a smítka a velmi ho to baví. Rádo poznává nové předměty a jejich funkce. Nejčastěji otvírá šuplíky, vytahuje z nich nádobí a hraje si s ním. Je důležité nezakazovat dítěti tak potřebné podněty, ale zároveň dohlížet na to, aby se neporanilo.

Co dítě nejčastěji umí v desátém měsíci

 • vylézt a slézt na pohovku nebo křeslo
 • chodit kolem nábytku
 • uchopovat drobné předměty
 • některé děti už umí vyslovit první skutečné slovo (nejčastěji máma, táta, pápá)
 • projevuje náklonnost k rodičům, dojde je pohladit, obejmout, pomazlit se
 • zkoumá všechny možné malé i velké otvory v domácnosti i venku (pozor na elektrické zásuvky!)
 • pít samo ze savičky nebo hrnečku
 • stavět věž z kostek nebo jiných předmětů
 • rozumět slovu „ano“ a „ne“

11. měsíc

Ve vývoji dominuje stále chůze. Dítě se snaží více a více pouštět nábytku, kolem kterého chodí. Má velkou radost, když může chodit s vámi za ruce. Je často doporučováno vést dítě za ruce při jeho prvních krůčcích, ale tento způsob chůze dítě demotivuje, a proto se nedoporučuje provádět příliš často. Lepší variantou je „posílání“ si dítěte mezi dvěma osobami a zvětšovat jejich vzdálenost.

Co dítě nejčastěji umí v jedenáctém měsíci

 • zdokonaluje se v chůzi, dokonce udělá někdy pár samostatných krůčků
 • zdokonaluje se jemná motorika, postaví komín, skládá kostky a boří je, z čehož má velkou radost
 • pokouší se samo najíst pomocí lžíce a utřít si pusu (uvědomuje si sebe péči o sebe sama)
 • na dlouhé hodiny se zabaví hrou jen s několika málo hračkami
 • snaží se napodobovat dospělé ve všech aktivitách, které vidí
 • opakuje slova, dokáže cíleně říct 1-3 slova

12. měsíc

Do oslavení prvních narozenin by dítě mělo být značně samostatné. Některé děti už chodí, u některých k tomu může dojít až později. Na konci období dokáže překročit i nízké překážky (práh u dveří) a s pomocí vyšlape schody. Děťátko rozumí větám a slovům, které mu říkáte. Záleží jen na výchově a temperamentu dítěte zda uposlechne či nikoli. Také začíná samo mluvit, nejprve holé věty o pár slovech. Jemná motorika se stále zdokonaluje a dítě je schopné udělat velmi náročné pohyby ruky.

Co dítě nejčastěji umí v době prvních narozenin

 • chodit nebo se v chůzi zdokonalovat
 • samo se najíst pomocí lžíce
 • samo se napít
 • kreslit čáru nebo po papíře čmárat
 • používat předměty denní potřeby k účelům, ke kterým jsou (vařečkou míchá v hrnci, prachovkou utírá prach, utěrkou utírá nádobí)
 • umí zhruba 5 aktivních slov     
Autor: Klára Šedová