Alkohol

Závislost na alkoholu je onemocnění často začínající zcela nenápadně a plíživě. Závislý člověk si zpočátku ani neuvědomuje, do jakých problémů se řítí, a na probíhající závislost jej upozorní až okolí. 

Alkohol

Základním znakem závislosti je silná touha alkohol konzumovat. Tělesná závislost se projevuje zvýšenou tolerancí vůči účinkům alkoholu, kdy je k uvolnění či opití zapotřebí vyšších dávek alkoholu.

Dalším významným znakem závislosti je výskyt odvykacích stavů. Jestliže si člověk musí dát skleničku hned po ránu, aby mohl vůbec fungovat, tak není něco v pořádku. Tělo si na alkohol již zvyklo a potřebuje ho. Pokud si závislý člověk alkohol nedá, pak se dostaví bušení srdce, pocení, podrážděnost, nervozita, poruchy spánku, nevolnost a zvracení a dokonce se mohou objevit halucinace a blouznění.

Závislý člověk začne postupně zanedbávat své zájmy a koníčky, které ho těší a čím dál více času se věnuje získávání a konzumaci alkoholu k zotavení se z jeho účinků. I přes zcela jasné negativní důsledky užívání alkoholu, kterými jsou zdravotní potíže, depresivní stav apod. pokračuje závislý člověk v jeho užívání i nadále.

Výživová hodnota alkoholu

Alkohol obsahuje vysoké množství cukru, a proto je jeho energetická velmi vysoká = 1 gram čistého alkoholu = 7 kalorií. Pro představu činí 1 gram čistého tuku 9 kalorií. Kalorie přijaté z alkoholu se nazývají jako „prázdné kalorie", neboť nemají vůbec žádnou výživovou hodnotu, a to i přesto, že většina alkoholických nápojů nějaké vitaminy a minerály obsahuje, ale v nedostatečném množství.

Nejzávažnější zdravotní rizika při užívání alkoholu

Alkohol je příčinou asi 6 % celkové úmrtnosti v ČR, což je přibližně 6,5 tisíc úmrtí ročně.

Nejzávažnější zdravotní rizika konzumace alkoholu

 • Nemoci trávicí soustavy – záněty nebo rakovina žaludku, střev, slinivky břišní, cukrovka, vředy atd.
 • Onemocnění jater - cirhóza, rakovina, zánět.
 • Onemocnění srdce - infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie), arytmie.
 • Poruchy spánku, epileptické záchvaty, oslabení imunity, chronická únava.
 • Poškození mozku

Alkohol však může ovlivňovat vznik a vývoj mnoha duševních onemocnění jako jsou deprese, úzkosti, psychotické poruchy a alkoholová demence.

Působení alkoholu na vzhled

Užívání alkoholu významně působí i na celkový fyzický vzhled. Jeho negativní účinky se projevují i při běžné konzumaci. Známé jsou především krátkodobé příznaky po probdělé noci spojené s pitím alkoholu.

Při často opakované konzumaci alkoholu se mohou objevit:

 • oteklý obličej,
 • zhoršená kvalita kůže,
 • suché vlasy a mastná pokožka hlavy,
 • kruhy pod očima,
 • zarudlé cévky v očích,
 • vznik rozšířených cév a žilek na tvářích,
 • hematomy a tmavé skvrny na kůži,
 • zvýšené vypadávání vlasů.

Alkohol v těhotenství

Užívání alkoholu během těhotenství může být nebezpečné jak pro nastávající matku, tak hlavně pro ještě nenarozené dítě. Dosud se nepodařilo určit přesné množství alkoholu, které by bylo pro vyvíjející se dítě zcela neškodné, a proto lékaři těhotným ženám doporučují dodržovat úplnou abstinenci (tj.nepít alkohol ani v malém množství).

Alkohol v době těhotenství může u dítěte vyvolat tzv. fetální alkoholový syndrom (FAS), což je soubor různých tělesných a mentálních vývojových vad lidského plodu, jenž vznikají v důsledku nadměrné konzumace alkoholických nápojů v těhotenství.

FAS nejčastěji způsobuje:

 • poruchy růstu,
 • nižší porodní váhu,
 • srdeční a cévní vady,
 • deformity v obličeji,
 • mírnou až střední mentální retardaci,
 • poruchy chování - zvýšená dráždivost do 1 roku věku dítěte a později hyperkinetická porucha (ADHD - hyperaktivita s poruchou pozornosti),
 • abnormálně malou hlavu způsobenou zpomaleným a nedostatečným vývojem,
 • poruchy pohybových dovedností a koordinace pohybů.

Děti a mladiství

Rodiče mají na své děti daleko větší vliv, než si častokrát uvědomují. Přitom otevřené a smysluplné rozhovory mezi rodiči a jejich dětmi umožňují dětem utvářet rozumný vztah k alkoholu.

Organismus dětí a dospívajících se ještě stále vyvíjí, a proto jsou vystaveni zvýšenému riziku zdravotního a emocionálnímu poškození v důsledku pití alkoholu.

Jaká rizika jsou spojena s pitím alkoholu mezi mladistvými?

 • otrava alkoholem,
 • poškození jater,
 • záškoláctví,
 • agrese a násilí,
 • zpomalení vývoje mozku,
 • nehody a úrazy,
 • výskyt psychických problémů,
 • další rizikové situace - nechráněné sexuální zkušenosti, pozdní noční návraty domů.

Kde hledat radu a pomoc

V každém i menším městě se nachází nějaké protidrogové centrum. U nás, na městských a krajských úřadech jsou k dispozici sítě protidrogových koordinátorů, kteří rodičům poskytnou adresu těch nejvhodnějších zařízení v jejich lokalitě. Možné je také využít služeb internetových poraden, kam lze poslat dotaz zcela anonymně.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování