Netolismus

Jako netolismus se označuje chorobná závislost na virtuálních drogách a řadí se mezi tzv. nelátkové závislosti, které mohou nabývat různých podob od hraní her přes chatování až po nekonečné surfování na internetu.

Netolismus

Na úvod je však vhodné zdůraznit, že tento virtuální svět, o němž bude řeč v kontextu se závislostí, má i svá pozitiva. Je totiž stvořen a přizpůsoben k uspokojování našich potřeb, ať už jsou to potřeby afektivní (emotivní, citové), kdy je pro nás zdrojem zábavy, kognitivní (poznávací), kdy nám slouží jako zdroj informací, osobní, kdy nám pomáhá vytvářet identitu a sebevědomí, či potřeby sociální, kdy můžeme být díky němu v neustálém kontaktu s kýmkoliv.

Nejrizikovější skupinou jsou děti a teenageři, zatímco dospělí jsou ohroženi v menší míře, neboť si svou závislost většinou přinášejí již z dětství.

Avšak existuje zde riziko, že se právě toto jednoduché uspokojování našich potřeb může velmi snadno obrátit proti nám. Chorobné používání internetu totiž v každém případě zasáhne do všech aspektů života, neboť závislý člověk pod vlivem internetu, začne zanedbávat např. své koníčky nebo práci a psychické obtíže nebo problémy v sociální oblasti na sebe rozhodně nenechají dlouho čekat!

Dělení rizik netolismu

Rizika související s netolismem je možné rozdělit na níže uvedená.

Fyzická rizika 

 • sedavý způsob života, obezita, diabetes, srdečně-cévní onemocnění,
 • bolesti šíje, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí atd.,
 • onemocnění očí, intenzivní zatěžování zraku,
 • dlouhodobý stres a s ním související zdravotní problémy,
 • epilepsie.

Psychologická a sociální rizika

 • nepravidelnost v jídle, nedostatek spánku, špatná organizace času,
 • zhoršení mezilidských vztahů, neschopnost řešit problémy v komunikaci,
 • horší školní prospěch nebo soustředění se na práci,
 • zvýšení agresivity v důsledku násilí v počítačových hrách, sklony ke rvačkám, nepřátelské naladění vůči světu,
 • vyšší riziko zneužívání alkoholu a drog,
 • návykové chování ve vztahu k počítačům,
 • poruchy paměti,
 • zhoršování vztahů v rodině a partnerských vztazích.

Se zvyšujícím se časem, který lidé hrám věnují, omezují všechny ostatní aktivity, tedy koníčky, zájmy a sport, které postupně redukují, až je nakonec zcela opustí.

Hlavní příznaky netolismu

Za hlavní příznaky netolismu jsou považovány:

 • Neodtržitelnost od internetu,
 • Ignorace okolí a uzavírání se do sebe sama,
 • Nervozita či agrese při absenci internetu.
 • Jiné zájmy než PC, sociální sítě a další nejsou.

Následky

Následky netolismu jsou z velké části negativní:

 • Narušení vztahů s rodinou, ztráta dřívějších přátel
 • Ztráta koníčků,
 • Zvýšené zdravotní potíže (zejména páteře a zraku),
 • Ztráta sociálních schopností (navazování vztahů, přátelství apod.),
 • Pokles komunikačních schopností a schopnosti rychlého vybavování slov – uživatel nemluví již tak plynule, ale během řeči musí hledat slova.

Léčba

Dle odborníků by měla být hlavní léčebnou metodou psychoterapie, která by mohla být v případě závažnějšího stavu doplněna farmakoterapií, především antidepresivy.

Odbornou pomoc však vyhledá pouze zlomek závislých. Důvodem je s největší pravděpodobností fakt, že velká část z nich si svou závislost včas uvědomí buď sama, nebo díky svým blízkým, a omezí ji svépomocí.

Dalším vysvětlením tak málo častého vyhledávání léčby může být i snaha popřít závislostní chování samotnými závislými nebo také to, že veřejnost není o tomto problému a možnostech jeho léčby téměř vůbec informována.  

Drtivá většina odborníků se shoduje na tom, že není možné mít v rámci terapeutických zásahů za úkol zůstat po zbytek života „offline“, neboť internet se stal neodmyslitelnou součástí každodenního života moderní společnosti. A proto doporučují hlavně kontrolované používání internetu.

Cíl léčby tedy spočívá spíše v přerušení užívání komplikovaných internetových aplikací, jako jsou například online hry, chatování nebo sledování pornografických stránek, a zároveň v pokračování používání méně ohrožujících aplikací, jenž jsou pro běžné fungování nezbytné (emailová pošta, vyhledávání informací apod.).

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování