Co je stomie a jaké jsou její druhy

Stomie je umělý vývod z dutého orgánu uvnitř těla na povrch. Liší podle toho, odkud je vyvedena. Většinou se nachází na levé nebo pravé straně břicha.

Co je stomie a jaké jsou její druhy

Operace stomie má za cíl odstranit onemocnění trávicího nebo vylučovacího ústrojí nebo zmírnit jeho příznaky. V mnoha případech znamená záchranu života. Vývody ze střeva nebo z močového traktu umožňují odchod stolice nebo moči.

Nejčastějšími důvody pro vyvedení stomie jsou onkologická onemocnění, střevní záněty (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), endometrióza, náhlé příhody břišní, proděravění střeva, vrozené vady nebo úrazy, píštěle nebo inkontinence.

Stomie může být dočasná, pouze na dobu hojení zdravotního problému, nebo trvalá. Někdy se dočasná stomie může změnit na trvalou.

Nejběžnějším typem bývá kolostomie neboli vývod tlustého střeva, dále ileostomie, vývod tenkého střeva. Ještě méně obvyklá pak je urostomie, což je vývod močových cest. Stomik nemůže ovládat vyprazdňování. To znamená, že musí vždy nosit stomické pomůcky.

Z vývodu z tlustého střeva (latinsky colon) vychází obvykle pevná a zformovaná stolice. Kolostomici proto obvykle používají uzavřené stomické sáčky, které se po naplnění vyhodí do běžného odpadu.

Ileostomici mají vývod z tenkého střeva (latinsky ileum), kde ještě není stolice zformována, proto je tekutá a silně zapáchá. Proto jsou pro ně vhodné výpustné sáčky. Ty mají na spodní straně otvor, kterým je možné obsah během dne vylít bez nutnosti výměny celé pomůcky. Z hygienických důvodů ale není vhodné nosit pomůcku více dní. Zdravotní pojišťovny mají dostatečně vysoké limity úhrad na každodenní výměnu stomické pomůcky.

Při urostomii vykapává moč z těla neustále. Urostomický sáček má na spodní straně ventil, kterým se moč snadno vypustí.

Všechny tyto typy se vyrábějí v jednodílném nebo dvoudílném provedení. Jednodílné pomůcky tvoří lepicí podložka pevně připojená k sáčku. Při výměně se odlepuje celý komplet. Dvoudílné pomůcky tvoří oddělený sáček a lepicí podložka. Ta zůstává na svém místě po delší dobu a vyměňuje se pouze sáček.

Stomie vyvedená ze střeva je vlhká, má načervenalou barvu a měla by z břicha mírně vyčnívat ven, což usnadňuje jímání výměšků a upevňování pomůcky. Není ale neobvyklé, že stomie končí na úrovni kůže nebo i pod ní. Takovéto nedostatky pak musí vyřešit stomická podložka konvexního tvaru, která stomii vytlačí nahoru.

Největší výrobce stomických pomůcek na světě, dánská firma Coloplast, ji dodává pod jménem SenSura® Mio Convex. Stomici s větším břichem, kýlou nebo se stomií v bouli ocení konkávní stomickou pomůcku SenSura® Mio Concave ve tvaru pěticípé hvězdy, která stomii lépe obejme. Plochou pomůcku SenSura Mio Flat využijí stomici s pevným břichem bez jizev a záhybů a s dostatečně vyčnívající stomií.

Kromě sáčků a podložek vyrábí Coloplast také stomické příslušenství značky Brava® sloužící k péči o peristomální kůži (kůži v okolí stomie), ochraně před nebo k boji se zápachem.

Na český trh dodává kromě stomických pomůcek a stomického příslušenství také urinální katétry SpeediCath® potažené hydrofilní vrstvou a pomůcky pro pomoc s mužskou inkontinencí Conveen®.

Pro stomiky i jejich rodinné příslušníky provozuje Coloplast bezplatnou linku péče o klienty 800 100 416, kde vyškolené zdravotní sestry poradí ohledně pomůcek a jejich proplácení případně pomůžou s dalšími nejasnostmi, které stomiky trápí.

Pomůcky řady SenSura® Mio a stomické příslušenství Brava® jsou zdravotnické prostředky. Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

PR článek / Jde o reklamní sdělení

pletení a háčkování