Zhoubný melanom kůže

Popis: Zhoubný melanom kůže
Kód diagnózy dle MKN-10: C43

Kapitola: II. Novotvary

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou C43

Počet hospitalizací s diagnózou C43

Podrobné informace o nemoci

Maligní melanom

Agresivní a nejvíce rozšířený typ rakoviny, která může postihnout i vás. Z preventivních aspektů je tento nádor velice dobře rozpoznatelný a můžete jeho výskyt velmi snížit. Dodržování doporučení lékařů vás dokáží...

Rakovina kůže

Velmi častým rakovinným onemocněním je nádor kůže. Hlavní příčinou jeho vzniku je sluneční záření, negativně působí i záření rentgenové nebo častý kontakt kůže s určitou chemickou látkou (například s umělými...