Zhoubný melanom rtu

Popis: Zhoubný melanom rtu
Kód diagnózy dle MKN-10: C430

Kapitola: II. Novotvary
Skupina: C43 - Zhoubný melanom kůže

Podrobné informace o nemoci

Maligní melanom

Agresivní a nejvíce rozšířený typ rakoviny, která může postihnout i vás. Z preventivních aspektů je tento nádor velice dobře rozpoznatelný a můžete jeho výskyt velmi snížit. Dodržování doporučení lékařů vás dokáží...

Rakovina kůže

Velmi častým rakovinným onemocněním je nádor kůže. Hlavní příčinou jeho vzniku je sluneční záření, negativně působí i záření rentgenové nebo častý kontakt kůže s určitou chemickou látkou (například s umělými...