Stereotypní pohybové poruchy

Popis: Stereotypní pohybové poruchy
Kód diagnózy dle MKN-10: F984

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F98 - Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání

Podrobné informace o nemoci

Koktavost

Velice nepříjemné onemocnění, které je nejenom fyzickým, ale hlavně psychickým hendikepem. Jedná se o poruchu řeči, kdy může postižený opakovat slabiky, slova a nebo zadrhávat. Pomlka mezi slovy může být i velmi patrná a vzniká...