Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy

Popis: Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy
Kód diagnózy dle MKN-10: J67

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou J67

Mohlo by vás také zajímat

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...