Stavy dýchací soust. způs. inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par

Popis: Stavy dýchací soust. způs. inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par
Kód diagnózy dle MKN-10: J68

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou J68

Mohlo by vás také zajímat

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...