Jaký je rozdíl mezi levou a pravou hemisférou mozku?

Člověk má dvě mozkové hemisféry a každá z nich se zaměřuje na jiný způsob myšlení. Většinou je jedna z nich více dominantní a podle toho, která z hemisfér u vás převládá, jste buď logičtější nebo v opačném případě emocionální a intuitivní.

Stranovost mozkových funkcí

Obě hemisféry mozku jsou od sebe sice neoddělitelné, ale i přesto mezi nimi existují výrazné rozdíly. Jejich odlišující se funkce prokázal již v roce 1968 neurofyziolog Roger Woolcott Sperry. Zpočátku vzbudily jeho závěry velmi rozporné reakce, avšak roku 1981 mu byla za tyto výzkumy udělena Nobelova cena. Konkrétně za popis rozdílných funkcí mozkových hemisfér, ke kterému došel na základě výzkumů epilepsie. Jeho poznatky daly také základ tomu, aby člověk uměl používat všechnu svou kapacitu mozku a aby zavedl obě hemisféry do spolupráce, protože pokud obě adekvátně spolupracují a doplňují se, tak se výkon mozku zvyšuje, a tím se zvýší také naše schopnost učení.

Levá hemisféra

Levá mozková hemisféra se zaměřuje na logické uvažování a používání jazyka. Klasické školní vzdělávání se zaměřuje právě na zdokonolování činnosti levé hemisféry.

Na základě výzkumů poukazují někteří vědci na to, že odlišnost obou hemisfér vyznačuje odlišnost mužského a ženského myšlení. Podle toho je mužům bližší logické uvažování levé hemisféry, zato ženy bývají spíše více emotivní, spontánní a kreativní, což představuje pravou mozkovou hemisféru.

Levá mozková hemisféra řídí většinou pravou polovinu těla, a vedle toho je zde místo lřeči, logiky a vůle. Díky levé hemisféře umíme pracovat s daty, čísly a fakty. Máme také smysl pro váhy a míry a dokážeme provádět matematické operace. Je zodpovědná také za analytické myšlení a za náš systematický přístup.

Pravá hemisféra

V pravé hemisféře mozku se tedy nacházejí představivost, city a nevědomá mysl a zrak. Tvoří se nám zde také sny, které nám díky myšlení v této hemisféře mohou někdy připadat zcela nesmyslné. V pravé hemisféře nalezneme také naši kreativitu, která není nijak omezena tím, co nám bylo např. o našich schopnostech čí neschopnostech průběžně předáno okolím nebo námi. Proto lze při její náležité podpoře rozvíjet u sebe činnosti, o kterých jsme si mysleli, že je nezvládneme.

Pravá mozková hemisféra Začne pracovat vždy, když zapojíme svoji fantazii a tvořivost. Dává nám možnost vnímat obrázky, různá schémata a barvy, stejně jako rytmus a hudbu. V pravé hemisféře se nachází city vůně a chutě. Díky ní se můžeme také dojmout a zasmát se dobrému vtipu. Pravá hemisféra řídí levou polovinu těla a také náš nervový systém, který zodpovídá za úzkost, radost, trávení a pocení.

Jak činnost hemisfér sladit?

Jak již bylo popsáno výše, náš mozek využíváme optimálně v případě, že dokážeme činnost obou mozkových hemisfér vzájemně propojit. K tomu nám mohou být nápomocná i snadná cvičení, která nás donutí obě hemisféry vzájemně zapojit

Pravá hemisféra zodpovídá za pohyb levé poloviny těla, levá hemisféra zase za činnost pravé poloviny těla. Jestliže tedy vykonáváme levou a pravou rukou nebo levou a pravou nohou jiný pohyb, tak se musí obě hemisféry na této činnosti podílet. 

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování