tranzitorní ischemická ataka

Krátké oboustranné epizody fokální, nonconvulsive ischemické dysfunkce mozku, která má dobu trvání kratší než 24 hodin, a obvykle méně než jednu hodinu, způsobené přechodné trombotické nebo embolické okluze krevních cév nebo stenózou. Události lze třídit podle rozdělení arteriální, časového průběhu, nebo etiologie (např. embolickou vs trombotických). (Z Adams et al., Základy neurologie, 6. vydání, pp814-6)

Kód deskriptoru: C10.228.140.300.150.836

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.300.150 - ischemie mozku
C10.228.140.300.150.477 - mozkový infarkt
C10.228.140.300.150.716 - mozková hypoxie a ischémie
C10.228.140.300.150.836 - tranzitorní ischemická ataka
C10.228.140.300.150.956 - vertebrobazilární insuficience
C14.907 - nemoci cév
C14.907.253.092 - ischemie mozku
C14.907.253.092.477 - mozkový infarkt
C14.907.253.092.716 - mozková hypoxie a ischémie
C14.907.253.092.836 - tranzitorní ischemická ataka
C14.907.253.092.956 - vertebrobazilární insuficience

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování